CPV kód

30125120-8

Toner do fotokopírovacích strojov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 97,853 EUR
Mesto Prešov 1 1,811 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1,599,000 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 54 22,207 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 4,197 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 2,635 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 13 44,078 EUR
Generálna prokuratúra SR 10 0 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 1,463 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 1,907 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 369 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 257,262 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 7,892 EUR
Okresný súd Nitra 4 3,241 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 18,700 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 745 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 20 12,425 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 9,198 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 18,684 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 492 EUR
Mesto Fiľakovo 5 2,471 EUR
Mesto Šaľa 1 3,100 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 97,880 EUR
Mesto Senec 18 1,038 EUR
Mestské lesy v Bratislave 4 4,525 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 12 7,653 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 24 16,597 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 467 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 3 25,425 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 65 EUR
Krajská prokuratúra 1 28,525 EUR
Krajský súd 1 6,250 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 2 19,930 EUR
Mesto Sládkovičovo 1 0 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 118,960 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 2,247 EUR
Obec Nesvady 3 8,077 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 8 7,210 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 2 2,841 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 265 EUR
Okresný súd Bratislava III 7 25,680 EUR
Výskumná agentúra 3 0 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 154 EUR
Hlavný banský úrad 7 2,991 EUR
EM Laser s.r.o. 3 853 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 11 1,209 EUR
Obec Plešivec 1 1,200 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 5,035 EUR
Okresný súd Bratislava V 2 440 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 1,025 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 4 20,890 EUR
Základná škola Matky Alexie 1 108 EUR
Divadlo Aréna 1 21,500 EUR
Mestské služby mesta 5 189 EUR
Slovenská stavebná inšpekcia 1 524 EUR
Okresný súd Trnava 1 205 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Tibor Varga TSV PAPIER 1 363 EUR
JURIGA, spol. s r. o. 58 62,481 EUR
SOFTLINE SERVICES, a. s. 1 0 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 4 4,688 EUR
CINEMA+ spol. s r.o. 2 677 EUR
PC SEMA, s.r.o. 19 208,081 EUR
Datacomp s.r.o. 1 338 EUR
Euro Media Košice, s.r.o. 10 5,771 EUR
CLEAN TONERY, s.r.o. 63 254,278 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 62 27,812 EUR
ITSK, s.r.o. 4 1,122 EUR
P E R G A M O N spol. s r.o. 7 1,804,626 EUR
DD21 s.r.o. 20 14,066 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 3 2,134 EUR
Next Team, s.r.o. 1 2,542 EUR
XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 2 35,799 EUR
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o. 1 269 EUR
nanoTECH s.r.o. 2 1,223 EUR
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. 3 20,296 EUR
TOWDY s. r. o. 10 4,576 EUR
One Print s.r.o. 3 1,525 EUR
mediatip.sk, s. r. o. 1 108 EUR
EKO TONER s.r.o. 3 443 EUR
SERVISUJEM, s. r. o. 2 209 EUR
DATAROOM s.r.o. 2 41,167 EUR
Quatro print, spol. s r.o. 1 109 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 2 7,089 EUR
TOP SERVIS IT a.s. 2 34,083 EUR
Maroš Bračok - ONE.NET 1 500 EUR
RENTON SK s.r.o. 2 1,065 EUR
LEXUM, s.r.o. 1 71 EUR
DOMINO, akciová spoločnosť, Spišská Nová Ves. 1 499 EUR
Martina Tarnóczyová - COMPANT 1 338 EUR
GRAFID, s.r.o. 1 1,300 EUR
Viktor Csóri - ARROW 1 40 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1,599,000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Originálny valec XEROX 013R00624 WC7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346 EM Laser s.r.o. 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 5,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Obec Plešivec 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Krajský súd 10,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Generálna prokuratúra SR 12,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY Výskumná agentúra 29,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery - originál Obec Nesvady 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY Výskumná agentúra 29,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,155 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka náplní do tlačiarní Mesto Sládkovičovo 9,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 458 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 2,482 EUR 2016 Tovary Nie 1
TONERY Výskumná agentúra 29,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Toner Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 139 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do kopírovacieho stroja Canon a Toshiba a multifunkčného zariadenia OKI a Konica Minolta. Okresný súd Nitra 2,100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner CF210X EM Laser s.r.o. 275 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, valce, zapekacie jednotky, pásové jednotky, valcové jednotky a spotrebný materiál do tlačiarní Divadlo Aréna 24,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery do tlačiarní Základná škola Matky Alexie 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,231 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Generálna prokuratúra SR 22,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1,484 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Slovenská konsolidačná, a.s. 16,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5,561 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do kopírovacieho stroja Konica Minolta Bizhub C550 Okresný súd Nitra 306 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 2,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 293 EUR 2016 Tovary Nie 1
náplne do tľačiarní, tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie originálnych tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, fotokopírovacích a multifunkčných zariadení Ministerstvo financií Slovenskej republiky 144,000 EUR 2016 Tovary Áno 1
Optický valec Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 186 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 551 EUR 2016 Tovary Nie 1
SHARP AR-168T - toner originál výrobcu kopírky Okresný súd Bratislava V 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP) Kancelária prezidenta SR 1,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do kopírky TA Triumph Adler 3060i alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 801 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 2,525 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kazety do Epson PP-50 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Hlavný banský úrad 340 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,362 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do kopírovacieho stroja Canon a multifunkčného zariadenia OKI. Okresný súd Nitra 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mesto Šaľa 4,417 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Hlavný banský úrad 126 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 237 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,140 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner CE403A EM Laser s.r.o. 260 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Generálna prokuratúra SR 13,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Bratislava Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 12,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,045 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 4,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,755 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,222 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 437 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 580 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,578 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 372 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,465 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,739 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 535 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner CF210X Obec Chorvátsky Grob 375 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do kopírovacieho stroja SHARP DX-2500 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery, xerografický modul Najvyšší súd Slovenskej republiky 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 256 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery originál, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 623 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 4,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Xerox Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 21,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
farebné atramentové multifunkčné zariadenie, multifunkčné zariadenia, multifunkčné zariadenia s faxom Krajská prokuratúra 34,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčných zariadení, kopírok, tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,992 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 193 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 133 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner renovovaný Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 397 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierna originálna tonerová kazeta do kopírovacieho stroja Canon iR2200 Štátny veterinárny a potravinový ústav 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 16,800 EUR 2016 Tovary Nie 1
tonery do kopírovacieho stroja Xerox CopyCentre Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 980 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov a náplní Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 94,561 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originál pre multifunkčné zariadenie Canon i-SENSYS MF5980dv, typ toneru: CRG - 719 Okresný súd Bratislava V 525 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Nitra 1,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestské lesy v Bratislave 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Žilina Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 7,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery - 2. tranza Slovenská konsolidačná, a.s. 9,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,812 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 4,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,281 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 642 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do kopírovacích strojov Mesto Prešov 2,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery- originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 217 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestské lesy v Bratislave 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do multifunkčného zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,220 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál, atramentové kazety Obec Nesvady 4,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner-originál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 14,185 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner a alternatívne (repasované) tonery pre prevádzku Košice, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava Slovenská stavebná inšpekcia 990 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Banská Bystrica Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup, dodávka a zloženie nových originálnych značkových tonerov Centrum výcviku Lešť 3,630 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Okresný súd Banská Bystrica 1,450 EUR 2017 Tovary Nie 1
kompatibilné tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Mestské služby mesta 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery, náplne a odpadové nádobky do fotokopírovacích strojov 1. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 25,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
kompatibilné tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Mestské služby mesta 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre prevádzku Košice Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1,460 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4,713 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kazety do Epson PP-50 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 406 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 960 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 131 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 139 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 11,080 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,075 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery a náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 378 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do laserovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery – originál a odpadové nádobky pre tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 471 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 443 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner-originál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely a oprava tlačiarní XEROX Štatistický úrad Slovenskej republiky 4,671 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery Okresný súd Trnava 328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a kancelársky papier Mestské lesy v Bratislave 2,900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 80 EUR 2017 Tovary Nie 1
spotrebný materiál do XEROX Color 550/560 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,010 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov, náplní a súvisiaceho materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 139,551 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 295 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov TA 400ci Okresný súd Banská Bystrica 1,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa originál tonerov do tlačiarne WorkCentre 5740 Štatistický úrad Slovenskej republiky 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov HP Okresný súd Banská Bystrica 1,230 EUR 2017 Tovary Nie 1
kompatibilné tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Mestské služby mesta 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 10,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 19,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
kompatibilné tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Mestské služby mesta 60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 315 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 113 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3,270 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál Hlavný banský úrad 1,343 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do fotokopírovacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,440 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18,290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 170 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 232 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 2,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,530 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Farebné tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1,196 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál Hlavný banský úrad 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 741 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup repasovaných tonerov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,014 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 265 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 349 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálna atramentová kazeta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 61 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne - originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do fotokopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová originálna náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 333 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 302 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 835 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarní Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 399 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2,004 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 1,153 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a kopíriek, originálne, repasované, kompatibilné náhrady Spojená škola Banská Bystrica 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 2,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 234 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 139 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery, náplne do tlačiarní a kopíriek, originálne, repasované, kompatibilné náhrady Spojená škola Banská Bystrica 2,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov HP Okresný súd Banská Bystrica 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov TA 400ci Okresný súd Banská Bystrica 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kúpa originál tonerov do fotokopírovacích strojov Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,605 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2,300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 25,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup originál tonerov Generálna prokuratúra SR 17,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4,365 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do kopírovacieho stroja typu CANON imageRUNNER 2545i Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 187 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do kopírovacieho stroja typu CANON imageRUNNER 2545i Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 187 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 103,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery a náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 78,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
spotrebný materiál do XEROX Color 550/560 a Xerox D95A Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2,900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 916 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3,230 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 9,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál, atramentové kazety Obec Nesvady 3,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,750 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 153 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne, kompatibilné (resp. repasované) tonery Mesto Fiľakovo 841 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní, faxových, fotokopírovacích zariadení, frankovacích strojov a do skenovacích mobilných prístrojov. Bratislavský samosprávny kraj 33,585 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
optický valec XEROX farebný : 13R00664 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek TOSHIBA, KYOCERA, Xerox Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a náplne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov HP Okresný súd Banská Bystrica 1,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,268 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 7,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre kopírovacie stroje od výrobcov zariadení značiek TOSHIBA, KYOCERA, Xerox Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,952 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do fotokopírovacích strojov (originálne) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne atramentové náplne do tlačiarne HP Photosmart D5460 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 150 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 50 EUR 2018 Tovary Nie 1
kompatibilné tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Mestské služby mesta 40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do multifunkčného zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4,830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka nových, originálnych tonerov, náplní a súvisiaceho materiálu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 156,179 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,292 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery kompatibilné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,124 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 22,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 141 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,814 EUR 2018 Tovary Nie 1
Atramentové náplne pre tlačiareň Epson PP-50, PP-100 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 907 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarni Canon a HP Mestské lesy v Bratislave 1,880 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4,074 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne Tonery Technická inšpekcia, a.s. 5,500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery – originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 493 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner do fotokopírovacích strojov - originálna náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 110 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Okresný súd Bratislava III 7,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 290 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,394 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov HP, odpadové nádobky tonera Okresný súd Banská Bystrica 1,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 128 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1,950 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mesto Senec 80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a zobrazovacie valce do tlačiarní Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 16,200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3,720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 592 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov TA 400ci Okresný súd Banská Bystrica 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toner 728 CRG Štatistický úrad Slovenskej republiky 220 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 308 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 3,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne originálne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 675 EUR 2018 Tovary Nie 1