Dodávateľ

HYDREX, s.r.o.

Hriňová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HYDREX, s.r.o.

IČO: 31633072

Adresa: Partizánska ul. č. 1877, Hriňová

Registračné číslo: 2016/8-PO-D684

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. August 2016

Záznam platný do: 1. August 2019

Posledná zmena: 2. August 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 910 100,00 EUR 1 1
2015 2 303 338,00 EUR 4 4
2016 687 195,98 EUR 12 12
2017 1 867 782,83 EUR 9 9
2018 4 426 905,00 EUR 14 15
2019 1 622 255,83 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 910 100,00 EUR 1 1
2015 2 448 298,00 EUR 8 8
2016 542 235,98 EUR 8 8
2017 1 867 782,83 EUR 9 9
2018 3 003 405,00 EUR 13 13
2019 3 045 755,83 EUR 6 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 41 665,83 41665.83 EUR
Obec Čierny Balog 1 85 656,00 85656.00 EUR
Mesto Levoča 1 135 970,00 135970.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 2 41 490,00 41490.00 EUR
Mesto Rožňava 1 34 915,83 34915.83 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 11 850,00 11850.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 97 500,00 97500.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 4 974,99 4974.99 EUR
Mesto Brezno 4 144 960,00 144960.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 26 161,00 26161.00 EUR
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. 2 3 290 400,00 3290400.00 EUR
Intech Slovakia, s.r.o. 1 55 750,00 55750.00 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 1 114 000,00 114000.00 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 1 167 900,00 167900.00 EUR
Obec Oravská Polhora 1 131 500,00 131500.00 EUR
Obec Rybník 2 202 890,00 202890.00 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 41 449,99 41449.99 EUR
Stavebná mechanizácia, s.r.o. 1 910 100,00 910100.00 EUR
Obec Hontianske Moravce 2 285 990,00 285990.00 EUR
INFINITY Investment, s.r.o. 2 1 423 500,00 1423500.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Dubovce 1 58 788,00 58788.00 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 2 95 240,00 95240.00 EUR
Obec Likavka 1 0,00 0.00 EUR
Obec Dúbravy 1 0,00 0.00 EUR
WIGOR - TREND, spol. s r.o. 1 298 900,00 298900.00 EUR
MON-DREV s.r.o. 1 81 861,00 81861.00 EUR
AGRO CS Slovakia, a.s. 2 496 000,00 496000.00 EUR
DREVONAEXPORT s.r.o. 1 1 431 300,00 1431300.00 EUR
CS, s.r.o. 1 242 900,00 242900.00 EUR
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 1 167 500,00 167500.00 EUR
SAND SK, s.r.o. 1 1 405 500,00 1405500.00 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1 84 850,00 84850.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 1 143 500,00 143500.00 EUR
Obec Nitrianske Pravno, s. r. o. 1 62 615,00 62615.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Inovácia existujúcej technologickej linky spoločnosti Ipeľské štrokopiesky, s.r.o., Lučenec IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. 1 873 000,00 1873000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technológia na výrobu špeciálneho náradia Stavebná mechanizácia, s.r.o. 924 500,00 924500.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Lesná technika Intech Slovakia, s.r.o. 249 710,00 249710.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Obstaranie nakladača a cisterny Poľnohospodárske družstvo Dubovce 49 000,00 49000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup inovatívnej technológie na spracovanie stavebného odpadu. WIGOR - TREND, spol. s r.o. 298 900,00 298900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky, časť: obstaranie tovaru – nákup manipulačnej techniky Mesto Levoča 300 000,00 300000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Inovácia výrobných procesov špeciálneho stavebného systému VELOX MON-DREV s.r.o. 81 861,00 81861.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Inovatívna výrobná linka pre spoločnosť DREVONAEXPORT DREVONAEXPORT s.r.o. 1 431 300,00 1431300.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí CS, s.r.o. 1 394 123,00 1394123.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník – technologická časť Obec Rybník 196 340,00 196340.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Mobilná drviaca linka na pásoch SAND SK, s.r.o. 1 405 500,00 1405500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zariadenia pre zberný dvor - Oravská Polhora Obec Oravská Polhora 239 680,00 239680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie Mesto Topoľčany 340 482,00 340482.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rýpadlo nakladač CASE model 695ST Mesto Brezno 109 596,00 109596.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový minifinišér Ammann model AFW 150G Mesto Brezno 45 948,00 45948.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fréza na asfalt Simex model PL35.15 Mesto Brezno 13 908,00 13908.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reverzná vibračná doska Ammann model APR 3020 Mesto Brezno 5 238,00 5238.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vibračný valec ručne vedený - nový Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pásový buldozér SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica 190 000,00 190000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýpadlo nakladač CASE model 695ST MC - obstaranie formou leasingu alebo ekvivalent Obec Čierny Balog 103 000,00 103000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Hontianske Moravce 178 560,00 178560.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Náhradné diely prednej nápravy teleskopu BOBCAT T3571 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 300,00 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šmykom riadený kolesový nakladač Zoologická záhrada Košice 56 500,00 56500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fréza na asfalt pre rýpadlo nakladač Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 26 100,00 26100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Obec Rybník 101 921,33 101921.33 EUR 2016 Tovary Áno 1
Tandemový valec Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 17 434,00 17434.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručne vedený vibračný valec Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 12 000,00 12000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vibračný valec ručne vedený - nový Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 21 667,00 21667.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač čelný Mesto Rožňava 44 270,00 44270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava nakladača Bobcat T3571 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 114,00 3114.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Hontianske Moravce 166 340,00 166340.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Triedič kompostu AGRO CS Slovakia, a.s. 311 066,67 311066.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač AGRO CS Slovakia, a.s. 187 766,67 187766.67 EUR 2018 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Obec Likavka 79 452,00 79452.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o. 168 680,00 168680.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač Technické služby mesta Prešov a.s. 169 180,00 169180.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač s drvičom drobného stavebného odpadu Mesto Krásno nad Kysucou 137 780,00 137780.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Čelný kolesový kĺbový nakladač Obec Dúbravy 80 694,00 80694.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač Obec Nitrianske Pravno, s. r. o. 63 615,00 63615.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inovatívna technológia na drvenie riečneho kameniva IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. 1 400 500,00 1400500.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nákup inovatívnych technologických zariadení INFINITY Investment, s.r.o. 2 471 200,00 2471200.0 EUR 2018 Tovary Áno 2
Šmykom riadený nakladač Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 50 000,00 50000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 40 310,00 40310.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technológia pre zhodnocovanie BRO MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 437 195,00 437195.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Rýpadlo-nakladač Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 81 600,00 81600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+4215497025


babic@gydrex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 100 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Babic
Adresa:
Sládkovičova 40 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marian Beňo
Adresa:
Lúčna ul. 28 Hriňová 96205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marian Beňo
Adresa:
Lúčna ul. 28 Hriňová 96205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Záznam do:
9. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Babic
Adresa:
Sládkovičova 40 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marian Beňo
Adresa:
Lúčna ul. 28 Hriňová 96205
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Adresa:
Šoltésovej 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.02.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 9.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×