Dodávateľ

REDOX - ENEX s.r.o.

Trenčín
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: REDOX-ENEX s.r.o.

IČO: 50407821

Adresa: Zlatovská 2416/33H, Trenčín

Registračné číslo: 2019/8-PO-E2032

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. August 2019

Záznam platný do: 22. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 327 480,00 EUR 4 4
2018 1 121 901,00 EUR 10 10
2019 158 717,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 327 480,00 EUR 4 4
2018 1 121 901,00 EUR 10 10
2019 158 717,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Trnava 1 347 689,00 EUR
Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 1 189 950,00 EUR
Mesto Prievidza 2 412 750,00 EUR
Mesto Šaľa 1 0,00 EUR
Mesto Senec 1 136 377,00 EUR
Mestská časť Košice-Staré Mesto 1 17 350,00 EUR
Mesto Hlohovec 1 120 999,00 EUR
Obec Teplička nad Váhom 1 17 333,00 EUR
Mesto Handlová 2 207 605,00 EUR
Obec Dolná Tižina 1 20 830,00 EUR
Mesto Nemšová 2 56 354,00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 2 80 861,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Polopodzemné kontajnery MOLOK na separovaný zber odpadu - alebo ekvivalent Mesto Handlová 74 571,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery na separovaný zber odpadu Obec Teplička nad Váhom 22 869,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery MOLOK na separovaný zber odpadu - alebo ekvivalent Mesto Nemšová 56 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka podzemných kontajnerov na odpad Mesto Prievidza 247 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent Nitrianske komunálne služby, s.r.o. 191 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka polopodzemných kontajnerov na zmiešaný komunálny odpad a na triedený zber odpadu. Mesto Handlová 174 554,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu a separovaný zber odpadu Mesto Senec 176 090,79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery MOLOK na zber odpadu - alebo ekvivalent Mestská časť Košice-Staré Mesto 25 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 45 484,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery na separovaný zber odpadu Obec Dolná Tižina 25 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka podzemných kontajnerov na odpad Mesto Prievidza 247 680,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery s príslušenstvom na zber komunálneho odpadu s monitorovacím systémom Mesto Šaľa 166 896,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu Mesto Nemšová 17 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad na sídlisku Družba v Trnave Mesto Trnava 347 689,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polopodzemné kontajnery na zber komunálneho odpadu Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 42 162,76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad - sídlisko Sihoť Hlohovec Mesto Hlohovec 120 999,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 13 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Hricko
Adresa:
Ulica Ľudovíta Štúra 17 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Roman Malček
Adresa:
J. Smreka 9 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Hricko
Adresa:
Ulica Ľudovíta Štúra 17 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
4. August 2017
Záznam do:
13. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Roman Malček
Adresa:
J. Smreka 9 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Hricko
Adresa:
ul. Ľ. Štúra 2210/17 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miroslava Čapková
Adresa:
Námestie sv. Anny 21 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.08.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 4.08.2017 do: 13.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×