CPV kód

98310000-9

Pranie a chemické čistenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 525,020 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 2,400,000 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 727,733 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 236,584 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 3 2,877,676 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 14,819 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 413,339 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 12,990 EUR
Národná transfúzna služba SR 14 58,579 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 555,919 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 8 1,273,728 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 105,811 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 165,440 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 30,673 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 27,344 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 287,542 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 564,996 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 27,647 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 19,257 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 9,400 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 666,560 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 178,200 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6 51,972 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 56,308 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 0 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 33,794 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 31,594 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 250,000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 4,167 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 18,775 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 1,193,829 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 1,741,699 EUR
IUVENTA 2 2,681 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 41,570 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 181,847 EUR
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 1 12,600 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 60,748 EUR
Národné rehabilitačné centrum 6 129,937 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 6,580 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 1 9,764 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 2 87,936 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 3 260,659 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 6,019 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 3 99,945 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 6,302 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 2 18,255 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 36,054 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 16,990 EUR
MEDIK - M, n. o. 1 110,774 EUR
Športové gymnázium 1 6,479 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 4 385,105 EUR
Centrum účelových zariadení 1 44,890 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 21,667 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 4 38,949 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 3 137,934 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 848 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 0 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 50,490 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 5,053 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 1,613 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 8,524 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 16,320 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 1 10,860 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 60,158 EUR
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 14,798 EUR
Spojená škola 3 3,739 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 2,788 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 1,058 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 1 38,708 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 3 29,364 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 2 21,150 EUR
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 1 10,660 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 2 15,700 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 50,385 EUR
Detský domov v Skalici 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 2 7,924 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
VIALLE PLUS, s.r.o. 1 165,440 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 76,311 EUR
ČISTIAREŇ NÉMETH s.r.o. 1 181,847 EUR
UEZ s.r.o. 7 33,443 EUR
Mýval s.r.o. 1 10,000 EUR
ELASTIK - M, s.r.o. 7 845,215 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 7,500 EUR
RIO-IPO spol. s r.o. 8 53,466 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 1 978 EUR
Citonova, spol. s r.o. 31 1,926,194 EUR
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 4 13,438 EUR
Perleť plus s.r.o. 1 19,620 EUR
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 25 980,457 EUR
PRAMAKO s.r.o. 18 262,001 EUR
WORLDCOLOUR, s.r.o. 14 2,007,718 EUR
Tuzexx s. r. o. 8 170,007 EUR
ALKA ,s.r.o. Prešov 10 113,132 EUR
TOGATO, s.r.o. 2 21,539 EUR
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 8 131,861 EUR
cata-REAL, s.r.o. 2 2,683,787 EUR
Prvá Bratislavská, spol. s r. o. 1 250,000 EUR
Stuhl, s.r.o. 14 4,825,202 EUR
PARK - M, s.r.o. 1 1,300 EUR
JASO s.r.o. 3 9,547 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 1 4,167 EUR
CHRIŠTOF, spol. s r.o. 3 157,666 EUR
CWS-boco Slovensko, s.r.o. 1 12,852 EUR
JASO sk s.r.o. 24 129,658 EUR
Lindström, s.r.o. 1 3,422 EUR
LIPRA, s.r.o. 3 1,990 EUR
Lika service, s. r. o. 4 42,019 EUR
WASCO-družstvo 33 416,091 EUR
RAINBOW ONE s.r.o. 5 252,867 EUR
PeLiM, práčovne a čistiarne, s. r. o. 5 273,118 EUR
SOLUX SK, s.r.o. 5 274,700 EUR
Jozef Kostelanský 6 10,849 EUR
Tomáš Veróny OaS 8 52,770 EUR
SEPROT, s.r.o. 4 119,847 EUR
L&L TEXTILE SERVICE ,s.r.o. 3 15,494 EUR
JT PLUS s.r.o. 1 52,000 EUR
POTES s.r.o. 2 2,738 EUR
PURGO s. r. o. 1 2,512 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 3 20,453 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 196,800 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - pranie bielizne pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 66,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie posteľného prádla a odevov klientov. "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 195,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia prádla Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 75,500 EUR 2014 Služby Nie 3
Pranie, čistenie a žehlenie infekčnej bielizne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 15,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie neinfekčnej bielizne a pracov.odevov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 45,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. od 1,000 do 194,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie ústavnej bielizne SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 18,000 do 25,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier NTS SR Národná transfúzna služba SR 56,473 EUR 2016 Služby Nie 8
Zabezpečenie prania, žehlenia, opravy nemocničnej bielizne a osobnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 173,788 EUR 2015 Služby Nie 1
PRANIE, CHEMICKÉ ČISTENIE A OPRAVA BIELIZNE PRE SOCIÁLNE ZARIADENIE MEDIK - M, n. o. 130,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6,680 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177,916 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne pre Fakultnú nemocnicu Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 426,716 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 152,740 EUR 2015 Služby Nie 8
Termodezinfekcia bielizne-čistenie, pranie, žehlenie, skladanie a balenie nemocničnej bielizne. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2,000,000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12,671 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služby pranie zdravotníckej bielizne Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 222,815 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12,462 EUR 2014 Služby Áno 1
Chemické pranie a čistenie Univerzita Komenského v Bratislave 250,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 222,826 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11,095 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664,842 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie Fakultná nemocnica Nitra od 0 do 0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8,058 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16,803 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 283,787 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177,500 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9,116 EUR 2015 Služby Áno 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12,008 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1,340,089 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10,310 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10,808 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 609,283 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11,125 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie prania pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o. (EVO) Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 36,054 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511,148 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10,877 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 311,970 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 237,396 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104,000 EUR 2017 Služby Nie 2
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne pre ubytovne BARMO vrátane dopravy Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 72,937 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,184 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 552,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,847 EUR 2018 Služby Nie 2
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,300 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 240,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie znečistenej bielizne Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1,020 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemického čistenia ochranných odevov Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3,974 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19,503 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia prádla Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 28,950 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemické pranie a čistenie Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 5,619 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 2,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla pre prevádzky objednávateľa po celom území SR alebo ekvivalent Centrum účelových zariadení 61,230 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom a pranie bezpečnostných rohoží Fakultná nemocnica Trenčín 6,350 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu II Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1,100 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28,553 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19,990 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11,000 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 18,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Expresné pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10,680 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11,640 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,226 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54,985 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 54,056 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 175,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 175,200 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 28,409 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Národný ústav reumatických chorôb 11,998 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Trenčianskych Tepliciach na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 6,681 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Košiciach na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 15,157 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Banskej Bystrici na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 5,334 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie textílií vrátane žehlenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,584 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 14,760 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlienie, zber a dovoz prádla Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1,824 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 10,775 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 56,933 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie textílií vrátane žehlenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7,584 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1,647,360 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 24,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 3,596 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 1,631 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 1,315 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 190,799 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby prania, chemického čistenia a žehlenia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 70,378 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21,840 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Detský domov v Skalici 16,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Systémové a nesystémové pranie nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 144,487 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 7 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 202,105 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 98,425 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 13,436 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 38,820 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 22,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 6,344 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 43,778 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné pranie nemocničnej bielizne a osobnej bielizne zamestnancov a pacientov. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 194,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6,900 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne vrátane dopravy Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 28,244 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159,600 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58,500 EUR 2016 Služby Nie 1
Nesystémové pranie nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70,315 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,300 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11,050 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Technická univerzita v Košiciach 21,410 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 161,928 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45,000 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemické čistenie ochranných pracovných odevov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3,000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 50,100 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 21,400 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4,999 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 14,560 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 50,100 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - pranie bielizne Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 42,897 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5,250 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10,061 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie bielizne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 11,320 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 21,400 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 104,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46,093 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8,040 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemického čistenia ochranných odevov Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3,816 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 104,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1,300 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 935 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32,440 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19,990 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 166,807 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 630 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 840 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 13,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 6,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39,970 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,898 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9,275 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3,586 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,561 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,550 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,736 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,555 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Bratislavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36,849 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 7,560 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Banskobystrický kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Žilinský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,381 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19,718 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46,093 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46,093 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 65,859 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511,148 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,736 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 226,129 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 3,590 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19,718 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 65,859 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22,736 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 11,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 103,995 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 3,590 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3,555 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1,872 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 10,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie, žehlenie a doprava prádla Seniorcentrum Staré Mesto 26,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 162,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlienie, zber a dovoz prádla Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1,975 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Martin Národná transfúzna služba SR 2,026 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 3,409 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1,446 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Žilinský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17,330 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 14,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 20,650 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160,200 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 119,870 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 39,580 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4,596 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58,500 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5,313 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,437 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 6,451 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11,100 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 12,387 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 48,800 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2,000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9,603 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 196,066 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35,872 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 89,250 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 477 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,936 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8,640 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,325 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,217 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19,990 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,200 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33,621 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8,597 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9,785 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7,512 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15,216 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39,978 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47,285 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,130 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8,206 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 247,104 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,000 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie bielizne, čistenie prádla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2,095 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1,497 EUR 2018 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 60,222 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,000 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4,200 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,360 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 1,700 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20,209 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2,196 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12,950 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 10,800 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7,759 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BA Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 60,588 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Športové gymnázium 7,781 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 44,048 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21,500 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 650 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7,748 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6,283 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 599 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 5,630 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2,437 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5,000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7,800 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160,200 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,907 EUR 2018 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6,379 EUR 2018 Služby Nie 2