CPV kód

98310000-9

Pranie a chemické čistenie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 119 694 612 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 4 399 740 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 727 733 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 30 444 658 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 5 808 526 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 15 769 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 4 606 339 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 12 990 EUR
Národná transfúzna služba SR 24 75 850 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 555 919 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 9 1 681 728 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 105 811 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 165 440 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 30 673 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 5 27 344 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 334 542 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 724 996 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 27 647 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 12 500 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 19 257 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 9 400 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 5 865 280 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 178 200 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 74 986 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 56 308 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 923 400 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 33 794 EUR
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 4 31 594 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 250 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 4 167 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 18 775 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 1 883 307 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 8 5 479 476 EUR
IUVENTA 2 2 681 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 4 41 570 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 181 847 EUR
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 1 12 600 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 60 748 EUR
Národné rehabilitačné centrum 7 154 108 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 216 097 EUR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 6 580 EUR
Národný ústav reumatických chorôb 3 26 781 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 2 87 936 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 538 232 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 2 6 019 EUR
Národný onkologický ústav 1 242 820 EUR
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 3 99 945 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 2 6 302 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 4 34 749 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 1 36 054 EUR
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 2 16 990 EUR
MEDIK - M, n. o. 1 110 774 EUR
Športové gymnázium 1 6 479 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 436 772 EUR
Centrum účelových zariadení 1 44 890 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 21 667 EUR
Agroinštitút Nitra, štátny podnik 5 64 009 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 5 247 043 EUR
Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 848 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 7 3 349 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 134 115 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 5 053 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 1 1 613 EUR
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 2 8 524 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 16 320 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 1 10 860 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 4 133 174 EUR
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 2 14 798 EUR
Spojená škola 3 3 739 EUR
Stredná odborná škola služieb a lesníctva 2 2 788 EUR
Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 1 058 EUR
Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. 1 38 708 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 5 59 912 EUR
Zariadenie pre seniorov v Trnave 2 21 150 EUR
Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 1 10 660 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 4 27 299 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 3 50 385 EUR
Detský domov v Skalici 1 0 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 2 7 924 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 1 87 099 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 18 090 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
VIALLE PLUS, s.r.o. 1 165 440 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 76 311 EUR
ČISTIAREŇ NÉMETH s.r.o. 1 181 847 EUR
UEZ s.r.o. 10 37 522 EUR
Mýval s.r.o. 1 10 000 EUR
ELASTIK - M, s.r.o. 8 1 253 215 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 7 500 EUR
RIO-IPO spol. s r.o. 8 53 466 EUR
VERÓNY OaS s.r.o. 1 978 EUR
Citonova, spol. s r.o. 36 2 342 041 EUR
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. 15 91 280 EUR
Perleť plus s.r.o. 1 19 620 EUR
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 29 1 145 863 EUR
PRAMAKO s.r.o. 23 309 099 EUR
WORLDCOLOUR, s.r.o. 17 2 065 051 EUR
Tuzexx s. r. o. 8 170 007 EUR
ALKA ,s.r.o. Prešov 20 233 604 EUR
TOGATO, s.r.o. 2 21 539 EUR
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. 13 157 195 EUR
cata-REAL, s.r.o. 3 4 683 527 EUR
Prvá Bratislavská, spol. s r. o. 1 250 000 EUR
Stuhl, s.r.o. 25 9 891 849 EUR
CDS, spol. s r. o. 1 3 737 777 EUR
PARK - M, s.r.o. 1 1 300 EUR
JASO s.r.o. 3 9 547 EUR
PRESS & BURG Development s.r.o. 1 4 167 EUR
CHRIŠTOF, spol. s r.o. 4 214 676 EUR
CWS-boco Slovensko, s.r.o. 1 12 852 EUR
JASO sk s.r.o. 31 173 810 EUR
Lindström, s.r.o. 1 3 422 EUR
LIPRA, s.r.o. 3 1 990 EUR
Lika service, s. r. o. 4 42 019 EUR
WASCO-družstvo 78 619 075 EUR
RAINBOW ONE s.r.o. 7 283 532 EUR
PeLiM, práčovne a čistiarne, s. r. o. 7 550 691 EUR
SOLUX SK, s.r.o. 5 274 700 EUR
Jozef Kostelanský 11 21 844 EUR
Tomáš Veróny OaS 9 76 941 EUR
SEPROT, s.r.o. 4 119 847 EUR
L&L TEXTILE SERVICE ,s.r.o. 9 35 543 EUR
JT PLUS s.r.o. 1 52 000 EUR
POTES s.r.o. 2 2 738 EUR
PURGO s. r. o. 1 2 512 EUR
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 3 20 453 EUR
Washapp s. r. o. 1 14 399 EUR
Wioleta Kuras Bluu Textile Service 1 198 720 EUR
FeGa-Tex s.r.o. 1 408 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 196 800 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - pranie bielizne pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 66 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie posteľného prádla a odevov klientov. "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 195 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia prádla Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 75 500 EUR 2014 Služby Nie 3
Pranie, čistenie a žehlenie infekčnej bielizne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 15 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie neinfekčnej bielizne a pracov.odevov Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 45 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. od 1 000 do 194 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie ústavnej bielizne SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb od 18 000 do 25 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier NTS SR Národná transfúzna služba SR 56 473 EUR 2016 Služby Nie 8
Zabezpečenie prania, žehlenia, opravy nemocničnej bielizne a osobnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 173 788 EUR 2015 Služby Nie 1
PRANIE, CHEMICKÉ ČISTENIE A OPRAVA BIELIZNE PRE SOCIÁLNE ZARIADENIE MEDIK - M, n. o. 130 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 680 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177 916 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne pre Fakultnú nemocnicu Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 426 716 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 152 740 EUR 2015 Služby Nie 8
Termodezinfekcia bielizne-čistenie, pranie, žehlenie, skladanie a balenie nemocničnej bielizne. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 000 000 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 671 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služby pranie zdravotníckej bielizne Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 222 815 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 462 EUR 2014 Služby Áno 1
Chemické pranie a čistenie Univerzita Komenského v Bratislave 250 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 222 826 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 095 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 664 842 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie Fakultná nemocnica Nitra od 0 do 0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 058 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 803 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 283 787 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 177 500 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 116 EUR 2015 Služby Áno 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 008 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1 340 089 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 310 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 808 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 609 283 EUR 2017 Služby Neuvedené 2
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 125 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie prania pre Špecializovanú nemocnicu pre ortopedickú protetiku n.o. (EVO) Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 36 054 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511 148 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 877 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 311 970 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 237 396 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 104 000 EUR 2017 Služby Nie 2
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne pre ubytovne BARMO vrátane dopravy Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 72 937 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 184 EUR 2017 Služby Nie 2
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 552 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 847 EUR 2018 Služby Nie 2
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 240 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie znečistenej bielizne Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 1 020 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemického čistenia ochranných odevov Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 974 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 503 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia prádla Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 28 950 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemické pranie a čistenie Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 5 619 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 2 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla pre prevádzky objednávateľa po celom území SR alebo ekvivalent Centrum účelových zariadení 61 230 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom a pranie bezpečnostných rohoží Fakultná nemocnica Trenčín 6 350 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu II Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 28 553 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá 18 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a iného prádla Agroinštitút Nitra, štátny podnik 11 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Expresné pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 680 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 640 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 226 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 54 985 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 54 056 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 175 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 175 200 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 28 409 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Národný ústav reumatických chorôb 11 998 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Trenčianskych Tepliciach na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 6 681 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Košiciach na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 15 157 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb práčovní v Banskej Bystrici na obdobie 48 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 5 334 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie textílií vrátane žehlenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 584 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 14 760 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlienie, zber a dovoz prádla Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 824 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 10 775 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 56 933 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 23 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie textílií vrátane žehlenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 584 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 1 647 360 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 24 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 3 596 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 1 631 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne Národná transfúzna služba SR 1 315 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 190 799 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby prania, chemického čistenia a žehlenia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 70 378 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 840 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Detský domov v Skalici 16 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Systémové a nesystémové pranie nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 144 487 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 7 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 202 105 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 98 425 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 13 436 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 38 820 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 22 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 6 344 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 43 778 EUR 2016 Služby Nie 1
Komplexné pranie nemocničnej bielizne a osobnej bielizne zamestnancov a pacientov. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 194 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 900 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne vrátane dopravy Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 28 244 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 159 600 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58 500 EUR 2016 Služby Nie 1
Nesystémové pranie nemocničnej bielizne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 70 315 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 050 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Technická univerzita v Košiciach 21 410 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 161 928 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemické čistenie ochranných pracovných odevov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 50 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 21 400 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 999 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 14 560 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 50 100 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb - pranie bielizne Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 42 897 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 250 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 061 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie bielizne Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 11 320 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 21 400 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 104 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 093 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 040 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie rovnej a tvarovanej bielizne a chemického čistenia ochranných odevov Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 3 816 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 104 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 935 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 32 440 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 166 807 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 630 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 840 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 13 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Technická univerzita v Košiciach 6 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 970 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 898 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 275 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 586 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 561 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 550 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 555 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Bratislavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 36 849 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 7 560 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Banskobystrický kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Žilinský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 381 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 718 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 093 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 093 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 65 859 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 511 148 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 226 129 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 3 590 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 718 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a čistenie bielizne na obdobie 3 mesiacov Fakultná nemocnica Trenčín 65 859 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 11 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Univerzitná nemocnica Martin 103 995 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 3 590 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 555 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie prádla a bielizne Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské 1 872 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 10 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie, žehlenie a doprava prádla Seniorcentrum Staré Mesto 26 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 162 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlienie, zber a dovoz prádla Stredná odborná škola služieb a lesníctva 1 975 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Martin Národná transfúzna služba SR 2 026 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 3 409 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 446 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Žilinský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 330 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 14 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 20 650 EUR 2017 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 119 870 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 13 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 39 580 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenie a žehlenie prádla Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 4 596 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 58 500 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne, osobného šatstva prijímateľov sociálnych služieb a OOPP zamestnancov. SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 45 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Servisný prenájom rohoží k vstupným dverám do budov Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 5 313 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 437 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce 6 451 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie nemocničného prádla Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 11 100 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 12 387 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 48 800 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 000 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 603 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Trnava 196 066 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 35 872 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 89 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 477 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 936 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 640 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 325 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 217 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Zariadenie pre seniorov v Trnave 19 990 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 621 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 597 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 785 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 512 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 216 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 978 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 47 285 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 130 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 420 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 206 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 247 104 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie bielizne, čistenie prádla Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 2 095 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 497 EUR 2018 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 60 222 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 360 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 1 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 209 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 196 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 950 EUR 2018 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 10 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 759 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BA Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 60 588 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Športové gymnázium 7 781 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 44 048 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 12 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 650 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 7 748 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, oprava a dezinfekcia bielizne Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 6 283 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 599 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 5 630 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 437 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie prádla Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 7 800 EUR 2016 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 160 200 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 907 EUR 2018 Služby Nie 2
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 58 708 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie a chemické čistenie prádla Centrum výcviku Lešť 40 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 47 250 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 835 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 870 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 14 400 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 133 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 790 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla KE Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 380 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie hotelovej bielizne a ďaľšieho textilu Agroinštitút Nitra, štátny podnik 25 063 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BB Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 61 900 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Odvoz, dovoz a balenie prádla. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 7 000 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 220 500 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a čistenie posteľnej bielizne Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 58 707 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 379 EUR 2018 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie bielizne Fakultná nemocnica Trnava 193 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 418 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne - všetky druhy - a prenájom posteľnej bielizne Detská fakultná nemocnica Košice 259 318 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 059 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 441 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 100 368 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 950 EUR 2019 Služby Nie 1
Koncesia na poskytovanie služieb súvisiacich s praním a údržbou bielizne Fakultná nemocnica Trenčín 3 737 777 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ Národný onkologický ústav 242 820 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a prenájom nemocničnej bielizne Fakultná nemocnica Nitra 923 400 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 777 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 698 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Nitra Národná transfúzna služba SR 2 307 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Banská Bystrica Národná transfúzna služba SR 2 419 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pacovisko Košice Národná transfúzna služba SR 4 073 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trenčín Národná transfúzna služba SR 2 022 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Prešov Národná transfúzna služba SR 2 375 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pre oblasť Bratislava Národná transfúzna služba SR 14 213 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Poprad Národná transfúzna služba SR 1 289 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Trnava Národná transfúzna služba SR 3 033 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Martin Národná transfúzna služba SR 2 497 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 293 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 958 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 728 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 67 455 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 159 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prania bielizne - pracovisko Žilina Národná transfúzna služba SR 4 393 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 220 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 833 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 470 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Termodezinfekcia bielizne - čistenie, pranie, žehlenie, skladanie, oprava a balenie nemocničnej bielizne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 000 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 61 857 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 425 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 EUR 2019 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 950 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 519 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne Národný ústav reumatických chorôb 7 670 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 411 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 549 120 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica Poprad a. s. 198 720 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 766 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Univerzitná nemocnica Martin 408 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 573 EUR 2019 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 2 270 400 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 72 167 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie, žehlenie bielizne a textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie čistenia, prania a žehlenia prádla na 12 mesiacov Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 045 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 230 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie bielizne a ošatenia Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 70 560 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 825 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 720 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 001 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Univerzitná nemocnica Bratislava 219 450 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 351 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 17 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničného prádla Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 144 075 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, žehlenie, dezinfekcia a chemické čistenie hotelovej bielizne a kuchynského textilu. Odvoz, dovoz a balenie prádla. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 6 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie nemocničnej bielizne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 56 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 104 836 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a čistenie prádla Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 EUR 2020 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 18 480 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 874 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 011 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23 783 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 382 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 050 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 371 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 700 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 011 EUR 2020 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne a lôžkovín Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 184 800 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 600 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 547 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 68 191 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Liptovský Mikuláš Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 115 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 208 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 500 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 269 EUR 2020 Služby Nie 2
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 398 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 551 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 995 EUR 2020 Služby Nie 1
pranie a chemické čistenie posteľnej bielizne Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 9 050 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 151 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 901 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie bielizne Národný ústav reumatických chorôb 9 928 EUR 2020 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×