Dodávateľ

PRAMAKO s.r.o.

Banská Bystrica - Kráľová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PRAMAKO, s.r.o.

IČO: 36698121

Adresa: Podháj 67, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3076

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Máj 2020

Záznam platný do: 18. Máj 2023

Posledná zmena: 19. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 27 200,00 EUR 3 3
2015 22 699,00 EUR 2 2
2016 56 905,32 EUR 4 4
2017 124 198,64 EUR 5 5
2018 31 489,99 EUR 5 5
2019 29 939,83 EUR 3 3
2020 17 583,26 EUR 3 3
2021 1 123,78 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14 738,00 EUR 2 2
2015 35 161,00 EUR 3 3
2016 56 905,32 EUR 4 4
2017 51 261,64 EUR 4 4
2018 104 426,99 EUR 6 6
2019 29 939,83 EUR 3 3
2020 17 583,26 EUR 3 3
2021 1 123,78 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 18 456,70 18456.70 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 73 523,17 73523.17 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 56 307,78 56307.78 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 33 794,49 33794.49 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 50 219,97 50219.97 EUR
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 1 72 937,00 72937.00 EUR
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 1 3 119,05 3119.05 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 491,66 491.66 EUR
Spojená škola 2 2 290,00 2290.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 6 680,00 6680.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 152 740,00 152740.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 12 462,00 12462.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 8 058,00 8058.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Pranie, čistenie a žehlenie prádla Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 116,00 9116.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Pranie, skladanie a žehlenie bielizne pre ubytovne BARMO vrátane dopravy Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 72 937,00 72937.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 19 503,48 19503.48 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a textilu Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 999,88 23999.88 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby prania, chemického čistenia a žehlenia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 70 378,00 70378.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 092,54 46092.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Práčovnícke služby Národné rehabilitačné centrum 46 092,54 46092.54 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 3 590,00 3590.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla 2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 978,36 39978.36 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 496,52 1496.52 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie prádla Spojená škola 5 630,00 5630.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BB Ústredie ľudovej umeleckej výroby 600,00 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 999,64 2999.64 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 727,80 33727.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 33 010,80 33010.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie textilu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 2000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 1000.0 EUR 2021 Služby Nie 1

pramako@pramako.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 148 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anna Makovníková
Adresa:
Šalgotarjánska 12 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Makovník
Adresa:
Šalgotarjánska 12 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Makovník
Adresa:
Šalgotarjánska 12 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
KOŽÁK & Partners, s.r.o.
Adresa:
Námestie SNP 13 Banská Bystrica 974 01
Meno:
JUDr. Lukáš Kožák
Adresa:
Námestie SNP 13 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 16.07.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×