Dodávateľ

JASO sk s.r.o.

Stará Turá
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JASO sk s.r.o.

IČO: 50070584

Adresa: Rekreačná oblasť Dubník 1056, Stará Turá

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9741

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Január 2019

Záznam platný do: 28. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 964,20 EUR 2 2
2017 85 192,33 EUR 13 13
2018 33 816,13 EUR 10 10
2019 17 062,65 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 964,20 EUR 2 2
2017 85 192,33 EUR 13 13
2018 33 816,13 EUR 10 10
2019 17 062,65 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 60 895,69 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 53 070,32 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 6 189,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 299,00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 5 000,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 15 091,00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 809,50 EUR
IUVENTA 2 2 680,80 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 0,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pranie a žehlenie IUVENTA 2 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 640,49 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 061,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 935,16 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 898,48 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 275,10 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 586,20 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 560,58 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 555,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 718,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 603,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 936,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 217,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 596,80 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 512,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 1 700,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 195,86 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BA Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 436,60 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 379,84 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 776,80 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 698,38 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Lóthi
Adresa:
Topolecká 2097 Stará Turá 91601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×