Dodávateľ

JASO sk s.r.o.

Stará Turá
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JASO sk s.r.o.

IČO: 50070584

Adresa: Rekreačná oblasť Dubník 1056, Stará Turá

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9741

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Január 2019

Záznam platný do: 28. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 964,20 EUR 2 2
2017 85 192,33 EUR 13 13
2018 33 816,13 EUR 10 10
2019 35 152,47 EUR 4 4
2020 8 684,60 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 964,20 EUR 2 2
2017 85 192,33 EUR 13 13
2018 33 816,13 EUR 10 10
2019 35 152,47 EUR 4 4
2020 8 684,60 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 60 895,69 60895.69 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 10 61 754,92 61754.92 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 6 189,00 6189.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 299,00 1299.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 5 000,00 5000.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 15 091,00 15091.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 2 809,50 2809.50 EUR
IUVENTA 2 2 680,80 2680.80 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 0,00 0.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 1 18 089,82 18089.82 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pranie a žehlenie IUVENTA 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 640,49 11640.49 EUR 2016 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 061,00 10061.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemické čistenie a pranie OOPP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 935,16 935.16 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 898,48 8898.48 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9 275,10 9275.1 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 586,20 3586.2 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 560,58 2560.58 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trenčiansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 736,00 22736.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Trnavský kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 555,00 3555.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie bielizne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie - Nitriansky kraj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 718,00 19718.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne a textilu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 000,00 9000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie bielizne Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 9 603,00 9603.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 936,00 9936.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 217,00 5217.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 596,80 8596.8 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 7 512,00 7512.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a žehlenie IUVENTA 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie-Sereď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 195,86 2195.86 EUR 2018 Služby Nie 1
Čistenie a pranie prádla BA Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 436,60 2436.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 379,84 379.84 EUR 2018 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 776,80 5776.8 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 698,38 8698.38 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie, chemické čistenie a žehlenie bielizne a textilu, jeho odvoz a dovoz podľa požiadaviek objednávateľa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie posteľnej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA 21 720,00 21720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 050,44 8050.44 EUR 2020 Služby Nie 1
Pranie a chemické čistenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 371,08 2371.08 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Lóthi
Adresa:
Topolecká 2097 Stará Turá 91601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×