Obstarávanie

Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
196 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
165 440,00
Zaplatené:
84.06%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98310000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť v priestoroch špeciálnej práčovne v obj. 803 pracie a ďalšie súvisiace služby vrátane dodávky pracích prostriedkov a ostatného materiálu potrebného na výkon služieb pre prádlo (kontaminované spodné prádlo bielej farby, kontaminované pracovné kombinézy bielej farby, nekontaminované prádlo z prevádzok uteráky, plášte, nekontaminované pracovné kombinézy a pracovné oblečenie rôznej farby) z kontrolovaných pásiem (ďalej len KP) a prevádzok mimo KP v rozsahu : a) prevzatie prádla b) triedenie kontaminovaného prádla pred praním c) pranie prádla d) sušenie prádla e) žehlenie prádla f) skladanie prádla g) váženie prádla h) značenie prádla veľkostnými symbolmi i) skladovanie prádla v priestoroch ŠP j) drobné opravy poškodeného prádla (obšívanie, plátanie a pod.) vrátane dodávky materiálu Ostatné práce spojené s predmetom plnenia : k) odovzdanie spracovaného prádla l) vedenie výkazov prádla m) evidencia a sumarizácia dodacích listov prádla n) nahlasovanie a evidencia porúch zariadení o) spracovanie podkladov pre likvidáciu a evidenciu vyradeného prádla podľa interných predpisov objednávateľa v spolupráci s odborným útvarom radiačnej ochrany. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VIALLE PLUS, s.r.o. 1 165 440,00 0% EUR 25. August 2014 44535

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. August 2014 28. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611273/content/234770/download","filename":"Správa o zákazke_pranie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611270/content/387318/download","filename":"ZM-93-14-1-00044-04410_Redigované.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. August 2014 28. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611276/content/387319/download","filename":"ZzOP_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611276/content/387320/download","filename":"ZzOP_kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VIALLE PLUS, s.r.o. 28. August 2014 28. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611285/content/234465/download","filename":"Kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611285/content/234466/download","filename":"Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými podmienkami.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. August 2014 28. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611279/content/387321/download","filename":"Zap_vyh_podm_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611279/content/387322/download","filename":"Zap_vyh_Ostatne_.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 28. August 2014 28. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611282/content/234474/download","filename":"Zap_vyh_0108.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. August 2014 1. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611264/content/234386/download","filename":"OoV_VIALLE_PLUS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1 1. Február 2018 1. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939664/content/745545/download","filename":"4410S_239_SSUP_ZM-93-14-1-00044-po ukončení.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1 12. Január 2018 12. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925725/content/699354/download","filename":"4410_S_239_Subd_ZM-93-14-1-00044_po ukončení.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1_2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638210/content/645835/download","filename":"239_ZM-93-14-1-00044-04410_za rok 2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - Pracie a ďalšie súvisiace služby v špeciálnej práčovni obj. 803:V1 23. Február 2017 23. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/782947/content/602004/download","filename":"4410_239_SSUP 2016_ZM-93-14-1-00044-04410.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Jún 2014 10. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611261/content/387309/download","filename":"Epokyny0406.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611261/content/387310/download","filename":"SPVyzva0406.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611261/content/387311/download","filename":"C_2_Krycilist_Pranie_pradla_v_specialnej_pracovni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611261/content/387312/download","filename":"E_1_Vzor_zmluvy_Pranie_pradla_v_specialnej_pracovni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611261/content/387313/download","filename":"Priloha_c_2_VOP_JAVYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611261/content/387314/download","filename":"Priloha_c_3_BaTP_JAVYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611261/content/387315/download","filename":"Priloha_c_4_Zoznam_subdodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611261/content/387316/download","filename":"D_1_Specifikacia_sluzieb_Pranie_pradla_v_specialnej_pracovni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611261/content/387317/download","filename":"Tobratu_Pranie_pradla_v_specialnej_pracovni.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 1. August 2014 1. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/611267/content/234447/download","filename":"odovodnenie_nezrusenia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×