Dodávateľ

AB SYSTEM SLOVAKIA

Komárno
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 36707741

Adresa: Hadovská 870, Komárno

Registračné číslo: 2015/6-PO-D7536

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Jún 2015

Záznam platný do: 8. Jún 2018

Posledná zmena: 4. August 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 49 549,82 EUR 19 19
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 49 549,82 EUR 19 19

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Obec Ivanka pri Dunaji 1 0,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 11 283,33 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 565,83 EUR
Mesto Komárno 4 4 250,00 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 0,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 750,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 580,00 EUR
Mesto Púchov 1 7 750,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 550,00 EUR
Základná škola, SNP 5, Šurany 1 121,49 EUR
Domov MÁRIE 1 2 425,83 EUR
Športové gymnázium 1 1 750,00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 1 1 666,67 EUR
Školský internát 1 13 150,00 EUR
Materská škola Linzbothová 18, 821 06 Bratislava (s elokovanými triedami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4) 1 1 915,00 EUR
Spojená škola 1 2 791,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nábytok a zariadenie pre materské školy Mesto Dunajská Streda 12 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavičky do šatne Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 270,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skriňa na posteľnú bielizeň pre MŠ_60 Mesto Komárno 544,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy Obec Ivanka pri Dunaji 8 233,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabuľa školská Dubno keramic Športové gymnázium 2 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre materskú školu Mesto Púchov 9 825,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre školský internát Školský internát 31 550,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky, trojstoličky a nočné stolíky Domov MÁRIE 3 588,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 748,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok, stoličky a odrážadlo pre materskú školu_97 Mesto Komárno 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_102 Mesto Komárno 1 885,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok pre deti MŠ/2016/1 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 17 898,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Aby aj detským očkám chutilo" - Naša škôlka - náš kraj Materská škola Linzbothová 18, 821 06 Bratislava (s elokovanými triedami na Latorickej 2 a Dudvážskej 4) 2 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do materskej školy_115 Mesto Komárno 1 190,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie jedálne Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie počítačovej učebne Spojená škola 4 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenský stôl Základná škola, SNP 5, Šurany 145,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok, kuchynský nábytok Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 663,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építoipari Szakkozépiskola 2 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 46 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Róbert Varga
Adresa:
Vodná 2927/27 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×