Dodávateľ

Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ

IČO: 43555811

Adresa: Coburgova 84, Trnava

Registračné číslo: 2019/7-FO-D547

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Júl 2019

Záznam platný do: 24. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 50 832,00 EUR 1 1
2015 57 694,00 EUR 1 1
2016 294 802,16 EUR 19 19
2017 131 511,59 EUR 19 19
2018 65 221,29 EUR 16 16
2019 301 016,08 EUR 14 14
2020 255 827,67 EUR 14 14
2021 162 170,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 108 526,00 EUR 2 2
2016 275 986,16 EUR 18 18
2017 150 327,59 EUR 20 20
2018 65 221,29 EUR 16 16
2019 240 621,08 EUR 8 8
2020 237 134,67 EUR 14 14
2021 241 258,00 EUR 13 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 22 46 772,33 46772.33 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 185 452,50 185452.50 EUR
Psychiatrická nemocnica 9 173 187,00 173187.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 7 112 774,17 112774.17 EUR
Mesto Dunajská Streda 1 57 694,00 57694.00 EUR
Ružinovský domov seniorov 9 218 254,00 218254.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 68 462,50 68462.50 EUR
Domov dôchodcov 2 49 042,50 49042.50 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 3 102 750,33 102750.33 EUR
Stredisko sociálnej starostlivosti 4 99 857,00 99857.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 7 900,00 7900.00 EUR
Mestské centrum sociálnych služieb Modra 1 18 816,00 18816.00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 95 040,00 95040.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 19 33 502,46 33502.46 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 4 22 380,00 22380.00 EUR
Petržalský domov seniorov 1 22 990,83 22990.83 EUR
Ústav na výkon väzby 1 4 199,17 4199.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda-2015 Mesto Dunajská Streda 53 000,00 53000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Potravinové produkty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 373 484,00 373484.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina 2015 Centrum účelových zariadení 464 853,00 464853.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka Potravín - 2 Mestské centrum sociálnych služieb Modra 190 987,00 190987.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 420,00 9420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky - balenie 25 kg Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky - balenie 25 kg Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 500,00 4500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 21 360,00 21360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (sezóna jar-leto) Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 12 348,00 12348.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka ovocia, zeleniny a byliniek na obdobie 12 mesiacov Úrad vlády Slovenskej republiky 82 155,00 82155.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 630,00 3630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 23 400,00 23400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 981,00 2981.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 100,00 6100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 397,00 2397.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 968,00 3968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 20 160,00 20160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 995,00 4995.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potraviny-ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 30 579,46 30579.46 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 968,00 3968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 475,26 475.26 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie - Hlohovec Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 101,78 1101.78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 7 958,00 7958.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 14 520,00 14520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 213,51 213.51 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 165,21 165.21 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup konzumných zemiakov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín Stredisko sociálnej starostlivosti 38 000,00 38000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky skoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 560,00 2560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 700,00 3700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 14 760,00 14760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 198,00 198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 276,00 276.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 31 560,00 31560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 9 605,00 9605.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 351,64 37351.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 38 160,00 38160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 084,50 1084.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 084,50 1084.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 10 770,00 10770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky skoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 890,00 2890.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky skoré - balenie 25 kg - v.01 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 345,98 1345.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 345,98 1345.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné, rôzne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 560,00 1560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie 2019 Mierovo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 883,00 1883.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávanie čerstvého ovocia a zeleniny pre stravovacie zriadenie 2019 Hlohovec Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 264,30 1264.3 EUR 2018 Tovary Nie 1
Potraviny-ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 31 722,54 31722.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín Stredisko sociálnej starostlivosti 22 000,00 22000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 86 879,00 86879.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 702 965,00 702965.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 350 000,00 350000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zemiaky konzumné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 600,00 2600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 704,53 704.53 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 19 977,54 19977.54 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 558,60 558.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 315 304,00 315304.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín Stredisko sociálnej starostlivosti 24 000,00 24000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 14 577,00 14577.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 79 972,00 79972.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 25 386,00 25386.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 59 051,00 59051.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 20 246,00 20246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Domov dôchodcov 50 000,00 50000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 79 950,00 79950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 21 858,00 21858.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spracované zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 464,00 9464.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 958,90 15958.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zemiaky vákuovo balené - spracované Ústav na výkon väzby 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 76 309,00 76309.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 32 719,00 32719.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 350 000,00 350000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina, orechy a bylinky Petržalský domov seniorov 28 027,20 28027.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín Stredisko sociálnej starostlivosti 19 000,00 19000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 26 729,00 26729.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 67 008,00 67008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica 329 834,00 329834.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica 63 867,00 63867.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Domov dôchodcov 50 000,00 50000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 28 587,00 28587.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 109 317,00 109317.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Potraviny Psychiatrická nemocnica 88 632,00 88632.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka potravín – I. Ružinovský domov seniorov 30 514,00 30514.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

michaela.krizanova@zdraveovocie.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 188 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubica Jelačičová
Adresa:
Zelený kríčok 5 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubica Križanová
Adresa:
Zelený kríčok 5 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
12. November 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubica Križanová
Adresa:
Štefániková 22 Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hrušovský Legal, s.r.o.
Adresa:
Odborárska 5 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102
Meno:
Hrušovský Legal, s.r.o.
Adresa:
Metodova 1 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108
Meno:
JUDr. Alexander Floriš
Adresa:
Paulínska 24 Trnava 91701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.11.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 8.06.2020 do: 12.11.2021

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 8.06.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×