Obstarávanie

Chemikálie -Sekvenácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
19 712,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 711,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24000000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1.) MiSeq Reagent kit v2 – (1 balenie = 300 cyklov) – zjednodušuje sekvenačný beh, zlepšuje Quality score, zvyšuje hustotu klastrov, znižuje dobu cyklu, obsahuje reagencie pre 300 sekvenačných cyklov, súčasťou kitu je reagenčná kazeta, hybridizačný tlmivý roztok, pevná podložka posiata oligonukleotidmi a adaptérmi, ktoré sú nevyhnutné pre mostíkovú PCR, a ostatná reagenčná chémia nutná pre spustenie prístroja na sekvenovanie 2. generácie, ktorého princípom je mostíková PCR, sekvenácia syntézou a detekcia nukleotidov prostredníctvom CCD kamery – 11 balení alebo ekvivalent; 2.) PhiX Control kit v3 – (1 balenie = 10 ul) – DNA knižnica odvodená od malého, dobre známeho genómu bakteriofága PhiX. Knižnica je ligovaná adaptérom a umožňuje kontrolu prípravy DNA knižnice, kvality tvorby klastrov, a kalibrácie sekvenačných behov– 1 balenie alebo ekvivalent; 3.) TruSight Tumor 26 kit – (1 balenie = 48 reakcií) – obsahuje 4 krabičky, 1. krabička obsahuje reagencie potrebné na PCR amplifikáciu pripravovaných DNA knižníc, 2. krabička obsahuje roztok na hybridizáciu a elučný roztok s Tris, 3. krabička obsahuje značené indexy a náhradné vrchnáčiky na mikroskúmavky s indexami, 3. krabička obsahuje značené indexy a náhradné vrchnáčiky na mikroskúmavky s indexami,; 4. krabička zahŕňa reagencie potrebné na kontrolu kvality DNA a značené oligonukleotidy identifikujúce špecifické oblasti 26 génov, ktoré sú významné v solídnych tumoroch pľúc, gastrointestinálneho traktu, vaječníkov a melanómu, umožňuje identifikáciu zriedkavých somatických mutácií z minimálneho počiatočného množstva DNA (30 – 300 ng), vhodný aj pre analýzu vzoriek z FFPE bločkov, kompatibilný s prístrojom na sekvenovanie 2. generácie, ktorého princípom je mostíková PCR, sekvenácia syntézou a detekcia nukleotidov prostredníctvom CCD kamery – 1 balenie alebo ekvivalent; 4.) TruSeq Custom Amplicon Filter Plate – (1 balenie = 1 platnička) – 96 jamková platnička, ktorá obsahuje filter na dne každej jamky, vhodná na prípravu DNA amplikónových knižníc použitých na sekvenovanie 2. generácie, ktorého princípom je mostíková PCR, sekvenácia syntézou a detekcia nukleotidov prostredníctvom CCD kamery – 3 balenia alebo ekvivalent

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneTiCA s.r.o. 1 19 711,00 0% EUR 18. November 2016 124492

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×