Obstarávanie

Spotrebný materiál na Real Time PCR pre analýzu mikroRNA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
292,87
Konečná suma(Bez DPH):
292,86
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Reakčná platnička MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate (96-WELL FAST THERMAL CYCLING), 0,1 ml – 1 balenie obsahuje 10 platničiek; Optický adhezívny film FG-OPTICAL ADHESIVE COVERS, ktorý redukuje možnosť vzájomnej kontaminácie vzoriek a ich vyparovania na mikroplatničke

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Reakčná platnička MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0,1 ml*, Jednotka: 1 balenie (10 platničiek), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Optický adhezívny film FG-OPTICAL ADHESIVE COVERS *, Jednotka: 1 balenie (100 filmov), Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: *alebo ekvivalent, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneTiCA s.r.o. 1 292,86 0% EUR 15. November 2016 124122

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×