Obstarávanie

3316 Chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 739,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 738,00
Zaplatené:
99.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24000000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmer zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Reagenčná chémia pre masívne paralelný sekvenátor – (1 balenie= 500 cyklov) – zjednodušuje sekvenačný beh, zlepšuje skóre kvality, zvyšuje hustotu klastrov, znižuje dobu cyklu, obsahuje reagencie pre 500 sekvenačných cyklov, súčasťou kitu je reagenčná kazeta, hybridizačný tlmivý roztok, pevná podložka posiata oligonukleotidmi a adaptérmi, ktoré sú nevyhnutné pre mostíkovú PCR, a ostatná reagenčná chémia nutná pre spustenie prístroja na sekvenovanie 2. generácie, ktorého princípom je mostíková PCR, ; sekvenácia syntézou a detekcia nukleotidov prostredníctvom CCD kamery. Je kompatibilná s kitom na resekvenáciu multiplexne amplifikovaných špecificky cielených oblastí na detekciu somatických mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2 – 1 balenie alebo ekvivalent; 2. Kit na resekvenáciu multiplexne amplifikovaných špecificky cielených oblastí na detekciu somatických mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2 - (1 balenie – 24 reakcií) – kit na cielené resekvenovanie regiónov kódujúcich BRCA1 a BRCA2, kompatibilný s fragmentovanou DNA izolovanou z FFPE nádorových vzoriek. Kompatibilný s kitom na molekulárnu identifikáciu a s kitom na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu ľudskej DNA, ktorá je založená na multiplexnej PCR s využitím štandardného PCR protokolu s následnou detekciou prostredníctvom mikrofluidnej metódy. ; Kompatibilný s prístrojom na sekvenovanie 2. generácie, ktorej princípom je mostíková PCR, sekvenácia syntézou a detekcia nukleotidov prostredníctvom CCD kamery – 1 balenie alebo ekvivalent; 3. Kit na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu- (1 balenie – 100 reakcií)- kit na stanovenie kvantity a kvality ľudskej DNA izolovanej z FFPE, ktorá je založená na multiplexnej PCR s využitím štandardného PCR protokolu s následnou detekciou prostredníctvom mikrofluidnej metódy, generuje PCR fragmenty s dĺžkou 100 – 700 bp s vnútornou kontrolou 150 bp, so schopnosťou odhaliť inhibovanie PCR reakcie. Kompatibilný s kitom na resekvenáciu multiplexne amplifikovaných špecificky cielených oblastí na detekciu somatických mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2 – 1 balenie alebo ekvivalent; 4. Kit na molekulárnu identifikáciu- (1 balenie – 5x 48 MID; 240/120)- certifikovaný a validovaný kit zložený z 2 krabičiek na molekulárnu identifikáciu. 1. krabička obsahuje 8 oligonukleotidových primerov a 6 špecifických primerov, tzv. adapérov, ktoré je možné vzájomne kombinovať do 48 rôznych kombinácií. V 2. krabičke sa nachádza mix na univerzálnu PCR reakciu, zložený z DNTPs v tricínovom tlmivom roztoku, Taq DNA polymerázy a troch špeciálnych primer mixov, ktoré sú kompatibilné s reagenčnou chémiou pre masívne paralelný sekvenátor. ; Ďalej sú kompatibilné s kitom na resekvenáciu multiplexne amplifikovaných špecificky cielených oblastí na detekciu somatických mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2, a taktiež s prístrojom na sekvenovanie 2. generácie, ktorej princípom je mostíková PCR, sekvenácia syntézou a detekcia nukleotidov prostredníctvom CCD kamery – 1 balenie alebo ekvivalent

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneTiCA s.r.o. 1 6 738,00 0% EUR 8. Júl 2016 113454

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×