Obstarávanie

3716 chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
16 164,72
Konečná suma(Bez DPH):
16 164,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24000000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Reagenčná chémia pre masívne paralelný sekvenátor – (1 balenie= 500 cyklov) – zjednodušuje sekvenačný beh, zlepšuje skóre kvality, zvyšuje hustotu klastrov, znižuje dobu cyklu, obsahuje reagencie pre 500 sekvenačných cyklov, súčasťou kitu je reagenčná kazeta, hybridizačný tlmivý roztok, pevná podložka posiata oligonukleotidmi a adaptérmi, ktoré sú nevyhnutné pre mostíkovú PCR, a ostatná reagenčná chémia nutná pre spustenie prístroja na sekvenovanie 2. generácie, ktorého princípom je mostíková PCR, sekvenácia syntézou a detekcia nukleotidov prostredníctvom CCD kamery.; Je kompatibilná s kitom na resekvenáciu multiplexne amplifikovaných špecificky cielených oblastí na detekciu somatických mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2 – 6 balení alebo ekvivalent; 2. Kit na resekvenáciu multiplexne amplifikovaných špecificky cielených oblastí na detekciu somatických mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2 - (1 balenie – 24 reakcií) – kit na cielené resekvenovanie regiónov kódujúcich BRCA1 a BRCA2, kompatibilný s fragmentovanou DNA izolovanou z FFPE nádorových vzoriek. Kompatibilný s kitom na molekulárnu identifikáciu a s kitom na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu ľudskej DNA, ktorá je založená na multiplexnej PCR s využitím štandardného PCR protokolu s následnou detekciou prostredníctvom mikrofluidnej metódy. ; Kompatibilný s prístrojom na sekvenovanie 2. generácie, ktorej princípom je mostíková PCR, sekvenácia syntézou a detekcia nukleotidov prostredníctvom CCD kamery – 2 balenia alebo ekvivalent

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneTiCA s.r.o. 1 16 164,00 0% EUR 19. September 2016 118025

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×