Obstarávanie

Materiál pre molekulárne analýzy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 450,50
Konečná suma(Bez DPH):
3 136,81
Zaplatené:
90.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24000000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Súprava na prípravu DNA knižníc na 96 vzoriek, optimalizovaná pre malé genómy (baktérie, vírusy), s nízkym vstupným množstvom DNA (1ng). Kit eliminuje potrebu kvantifikácie využitím normalizácie vzorky pred sekvenovaním. Pripravené vzorky sú produkované v ekvivalentnej koncentrácii. V priebehu enzymatickej reakcie prebieha fragmentácia a tagmentácia (označenie adaptérmi). Kit je určený na sekvenovanie vzoriek DNA prostredníctvom NGS platformy MiSeq.; 2. Technické vlastnosti: Súčasťou súpravy na prípravu DNA knižníc na 96 vzoriek sú roztoky: min. Amplicon Tagment Mix, 96 RXN, PCR Master Mix, pufre: Tagment DNA, hybridizačný, premiešávací, neutralizačný, Library: Normalization Additives, Normalization Wash, Normalization Beads, Normalization Storage pufor.; 3. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 23 nt, CTX-U1 - TTT GCG ATG TGC AGT ACC AGT AA, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 4. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 22 nt, CTX-U2 - CGA TAT CGT TGG TGG TGC CAT A, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 5. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 18 nt, SHV-A - TCA GCG AAA AAC ACC TTG, v množstve 40 nmol, desolvatovaný.; 6. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 19 nt, SHV-B - TCC CGC AGA TAA ATC ACC A, v množstve 40 nmol, desolvatovaný.; 7. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 17 nt, TEM-A - CCC CGA AGA ACG TTT TC, v množstve 40 nmol, desolvatovaný.; 8. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 17 nt, TEM-B - ATC AGC AAT AAA CCA GC, v množstve 40 nmol, desolvatovaný.; 9. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 21 nt, MOX MF - GCT GCT CAA GGA GCA CAG GAT, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 10. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 22 nt, MOX MR - CAC ATT GAC ATA GGT GTG GTG C, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 11. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 21 nt, CIT MF - TGG CCA GAA CTG ACA GGC AAA, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 12. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 21 nt, CIT MR - TTT CTC CTG AAC GTG GCT GGC, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 13. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 22 nt, DHA MF - AAC TTT CAC AGG TGT GCT GGG T, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 14. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 21 nt, DHA MR - CCG TAC GCA TAC TGG CTT TGC, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 15. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 21 nt, ACC MF - AAC AGC CTC AGC AGC CGG TTA, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 16. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 21 nt, ACC MR - TTC GCC GCA ATC ATC CCT AGC, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 17. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 21 nt, EBC MF - TCG GTA AAG CCG ATG TTG CGG, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 18. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 21 nt, EBC MR - CTT CCA CTG CGG CTG CCA GTT, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 19. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 22 nt, FOX MF - AAC ATG GGG TAT CAG GGA GAT G, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.; 20. Primer – jednovláknový oligonukleotid s dĺžkou 21 nt, FOX MR - CAA AGC GCG TAA CCG GAT TGG, v množstve 20 nmol, desolvatovaný.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneTiCA s.r.o. 1 3 450,50 10% EUR 21. November 2018 249754

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×