Obstarávanie

Kit


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 628,64
Konečná suma(Bez DPH):
6 900,82
Zaplatené:
90.45%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38434500-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
balenie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Kit určený pre sekevenovanie na báze tzv. „next generation sequencing“ pre genomické a transkriptomické štúdie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Typ polymerizácie: , Hodnota / charakteristika: - izotermálna amplifikácia pomocou High Fidelity DNA polymerázou prostredníctvom hibridizovaného primeru 3’ extenziou; Technické vlastnosti: Reagencie: , Hodnota / charakteristika: - nevyhnutné pre realizácie tvorby amplikónov, predmiešané a optimalizované pre HiSeq platformu.; Technické vlastnosti: Syntéza reverzného vlákna: , Hodnota / charakteristika: - kit musí obsahovať reagencie a enzýmy nevyhnutné pre resyntézu reverzného vlákna; Technické vlastnosti: Kit obsahuje reagencie pre cBOT klaster amplifikačný systém, vzorky vo forme DNA knižníc sú naviazané na špeciálne adaptéry, komplementárne oligonukleotidy, ktoré sú ukotvené na povrch prietokovej jednotky.Amplikóny sú pripravené prostredníctvom izotermálnej amplifikácie tzv. „proofreading polymerázou ( High fidelity DNA polymerase).DNA vytváraju DNA knižnice, forma polymerizácie - pomocou hybridizovaného primeru 3’ extenziou. Účinnosť amplifikácie je ~1000 kópií klonálneho klastra, ktoré sa dajú priamo použiť na sekvenovanie pomocou HiSeq systémov, Hodnota / charakteristika: - kit je pripravený v 96 jamkovom formáte, všetky reagencie sú premixované

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kit (klaster-amplifikačný systém) určený pre Next generation sequencing+premix reagencie. Účinnosť amplifikácie min. 1000 kópií klonálneho klastra, amplifikovaná forma - 96 jamkový formát. Kit musí byť kompatibilný s platformou HiSeq, Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneTiCA s.r.o. 1 7 590,91 10% EUR 22. Marec 2017 133973

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×