Osoba

Mgr. Jaroslava Vaněčková


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Mgr. Jaroslava Vaněčková
Adresa:
Obecní 201 Chýně
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
54
Zmlúv:
54
V celkovej hodnote:
376,545 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
BioTech a.s. 25664018 Nie
GeneTiCA s.r.o. 35874791 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie, analytické súpravy 0 EUR 5. Október 2018
Národná transplantačná organizácia Sekvenátor novej generácie - NGS 0 EUR 12. Apríl 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 2,336 EUR 24. Apríl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu 24,671 EUR 16. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kit na sekvenáciu Hiseq 4,480 EUR 20. Máj 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3316 Chemikálie 6,738 EUR 8. Júl 2016
Ústav zoológie SAV MiSeq® Reagent Kit v3 973 EUR 22. August 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3716 chemikálie 16,164 EUR 19. September 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kit na sekvenáciu Hiseq 2,155 EUR 8. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Reagenčné kartridže pre sekvenovanie NGS knižníc na prístroji MiSeq 977 EUR 14. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 2,425 EUR 14. November 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Kit 7,591 EUR 22. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 2,336 EUR 24. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenačná chémia, príprava knižníc 4,176 EUR 23. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenačná chémia, príprava knižníc 1,905 EUR 16. Apríl 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chémia a spotrebný materiál na sekvenáciu 27,300 EUR 5. December 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kit na sekvenáciu Miseq 1,134 EUR 4. December 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 1,592 EUR 14. Jún 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie na klastrovanie a sekvenáciu 2,385 EUR 23. August 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin kit na prípravu DNA knižníc pre NGS sekvenovanie 3,269 EUR 4. Október 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Izolačný kit 473 EUR 13. Október 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Súprava sekvenačných kartridží pre NGS sekvenovanie 17,822 EUR 24. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin HITAlert kit 700 EUR 7. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kity na klastrovanie a sekvenáciu HiSeq 12,485 EUR 28. Apríl 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chemikálie -Sekvenácia 19,711 EUR 18. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Panel pre cielené NGS sekvenovanie 3,842 EUR 4. December 2018
Univerzita Komenského v Bratislave Kity na exómovésekvenovanie génov 14,583 EUR 20. Marec 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenačná chémia NGS 8,527 EUR 12. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie 27,978 EUR 3. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenačná analýza HiSeq 2500 3,765 EUR 22. Máj 2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Kit 3,269 EUR 28. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Sekvenátor novej generácie - NGS 59,990 EUR 19. December 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie pre výskum 9,480 EUR 26. Máj 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Izolačný kit 0 EUR 9. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Súprava sekvenačných kartidží pre NGS sekvenovanie 29,450 EUR 8. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Elisa kity na vyšetrenie krvi, chemické výrobky, chemické činidlá 1,400 EUR 15. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál na Real Time PCR pre analýzu mikroRNA 293 EUR 15. November 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Plasty – Qubit skúmavky 83 EUR 5. December 2016
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied Scriptseq Complete Kit 3,468 EUR 8. December 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 0217 Chemikálie 6,505 EUR 9. Február 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 0518 Chemikálie na sekvenáciu 2,511 EUR 16. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chémia na sekvenáciu 3,366 EUR 23. Marec 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Kity - enterovírusy 4,995 EUR 18. Máj 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Diagnostické súpravy / kity 6,117 EUR 6. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin HIT Alert kit 631 EUR 6. August 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Chémia na sekvenáciu 1,122 EUR 12. December 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin HIT Alert kit 1 631 EUR 19. Október 2018
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Kity - enterovírusy 4,996 EUR 14. December 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Materiál pre molekulárne analýzy 3,451 EUR 21. November 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2817 Chemikálie - kity na sekvenáciu 5,048 EUR 10. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Panel génov VWF, FGs 3,616 EUR 3. November 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Kit na sekvenáciu MiSeq 2,100 EUR 25. August 2016
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Diagnostické súpravy 1,368 EUR 24. Marec 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Spotrebný materiál na sekvenáciu 164 EUR 23. Marec 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×