Obstarávanie

Sekvenátor novej generácie - NGS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná transplantačná organizácia
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
95 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38434000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kus
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Kompaktný nízkokapacitný stolný sekvenátor novej generácie (NGS), so schopnosťou rýchleho sekvenovania malých genómov alebo menšieho počtu génov, využiteľný pre molekulárno-genetickú diagnostiku.; V rámci prístroja je požadovaná automatická generácia sekvenačných klastrov a vykonanie sekvenačnej reakcie v uzatvorenom systéme; Dĺžka sekvenačného čítania maximálne 2 x 150 bp pri čítaní z oboch strán "pair-end", možnosť sekvenácie kratších fragmentov.; Kvalita sekvenovania na hladine Q30 – viac ako 80 % báz (pri dĺžke čítania 2 x 150 bp); Kapacita získaných dát minimálne 7 gigabáz na jeden sekvenačný beh; Je požadované aby vnútorný počítač sekvenátoru používal OS Windows; Súčasťou systému musí byť software na spracovanie primárnych dát s výstupom vo formáte FASTQ na spracovanie špecializovaným softwarom; Sekvenovanie pomocou SBS technológie (sequencing by synthesis), ktorá detekuje fluorescenciu odštiepenej značky reverzibilného terminátoru; Súčasťou je i záložný zdroj, ktorého funkciou je krátkodobé udržanie dodávky energie v prípade nestability vstupného napätia, alebo pri úplnom výpadku siete; Súčasťou dodávky sú reagencie určené na zaškolenie parsonálu a s tým spojené pilotné analýzy; Súčasťou je autorizovaná servisná podpora s nástupom do 5 pracovných dní po dobu dvoch rokov; Záruka 2 roky

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneTiCA s.r.o. 2 0,00 0% EUR 12. Apríl 2019 244488

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×