Obstarávanie

Diagnostické súpravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 505,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 243,63
Zaplatené:
82.63%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
sada
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka diagnostických súprav

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. In vitro Genotypizačný kit na hepatitídu C – Genotyping-C 2.0, založený na RDB hybridizačnej metodike. Kit na 24 reakcií. Skladovanie kitu 2-8 °C. Diskriminácia medzi HCV genotypmi na základe variácií 5’-UTR a Core regiónov. Kit musí byť optimalizovaný na vzorky vírusového pôvodu v rozmedzí 5x103 – 8x106. Kit musí byť schopný rozlíšiť genotypy 1,2,3,4 a 6 a podtypy 1a, 1b, 2a/2c, 2b, 3a, 3b, 3c, 3K, 4a, 4b, 4c/4d, 4e, 4f, 4h, 5a, 6a/6b, 6g, f, q, 6m a 7a., Hodnota / charakteristika: Hybridizačná teplota 46 °C. Výsledky testu napomáhajú pri výbere typu a dĺžky antivírusovej terapie pre pacientov s chronickou hepatitídou.; Technické vlastnosti: 2. In vitro kvalitatívny detekčný kit HCV s RT – PCR detekciou 5’-UTR regiónu vírusovej RNA vo vzorkách ľudskej plazmy. Kit na 24 reakcií. Súčasťou kitu je endogénna vnútorná kontrola mRNA Housekeeping génu GAPDH, ktorá je súčasťou izolácie a amplifikácie PCR reakcie. Zrýchlený profil PCR reakcie. Skladovanie kitu -25°C/-15°C. Kit musí byť optimalizovaný na RNA extraction viral kit s východiskovým objemom 450 ul. , Hodnota / charakteristika: Detekcia špecifického signálu v kanáli FAM, detekcia IC kontroly v kanáli JOE. Analytická senzitivita súpravy 12,5 - 100 IU/ml.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. GEN-C, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. HCV RNA REAL TIME QUALITATIVE 2.0, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GeneTiCA s.r.o. 1 1 368,00 10% EUR 24. Marec 2017 134314

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×