Obstarávanie

Asfaltová emulzia C65B4


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 999,12
Konečná suma(Bez DPH):
8 320,00
Zaplatené:
83.2%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113700-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
24.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Katiónaktívna rýchloštiepná asfaltová emulzia na opravy ciest prostredníctvom tryskovej metódy zariadením TURBO 7000 ; odber emulzie nie je jednorázový, predpoklad dopravy v členení 4 - 5 krát, miesto dopravy Košice

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: emulzia C65B4 musí spĺňať všetky technické požiadavky stanovené v , Hodnota / charakteristika: STN EN 13808 a Katalógových listoch emulzií a zálievok 1/2014

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Obsah asfaltu , Jednotka: % , mm, Minimum: 64, Maximum: 67, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Štiepiteľnosť, Jednotka: -, Minimum: 110, Maximum: 195, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Zvyšok na site 0,5 mm, Jednotka: % , mm, Minimum: , Maximum: ≤ 0,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Viskozita alebo čas výtoku cez otvor 2 mm pri 40 oC, Jednotka: s, Minimum: 15, Maximum: 70, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Viskozita alebo čas výtoku cez otvor 4 mm pri 40 oC, Jednotka: s, Minimum: 5, Maximum: 70, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: skladovatenosť, Jednotka: týžden, Minimum: 6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Priľnavosť k referenčnému kamenivu, Jednotka: -, Minimum: ≥ 75, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 1 9 984,00 20% EUR 6. Apríl 2017 135389

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×