Obstarávanie

Kationaktívna asfaltová emulzia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
532 374,00
Konečná suma(Bez DPH):
443 644,16
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113700-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Katiónaktívna asfaltová emulzia podľa kvalitatívnych parametrov STN 736130 (EN 13808) s min. obsahom asfaltu 63-66 %, podľa potreby verejného obstarávateľa. V prípade potreby bude požadovaná aj doprava predmetu zákazky na miesto určenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 67 960,00 20% EUR 6. Júl 2015 68711
BITUNOVA spol. s r.o. 2 92 131,00 20% EUR 6. Júl 2015 68712
BITUNOVA spol. s r.o. 2 114 936,00 20% EUR 6. Júl 2015 68713
BITUNOVA spol. s r.o. 2 143 370,00 20% EUR 6. Júl 2015 68714
BITUNOVA spol. s r.o. 2 113 976,00 20% EUR 6. Júl 2015 68715

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočné plnenie k 30.06.2017 31. Október 2017 31. Október 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dodacie listy 10. December 2018 10. December 2018
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dodacie listy rok 2017 11. December 2018 11. December 2018
Zápisnica Zápisnica 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Február 2015 2. Február 2015
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ 62/2015 až 67/2015 plnenie celkom k 05.07.2018 10. December 2018 10. December 2018
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Február 2016 9. Február 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ 62/2015 až 67/2015 plnenie k 31.12.2015 9. Február 2016 9. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dodacie listy rok 2016 13. December 2018 13. December 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×