Obstarávanie

Kationaktívna asfaltová emulzia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
532 374,00
Konečná suma(Bez DPH):
443 644,16
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113700-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Katiónaktívna asfaltová emulzia podľa kvalitatívnych parametrov STN 736130 (EN 13808) s min. obsahom asfaltu 63-66 %, podľa potreby verejného obstarávateľa. V prípade potreby bude požadovaná aj doprava predmetu zákazky na miesto určenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 67 960,00 20% EUR 6. Júl 2015 68711
BITUNOVA spol. s r.o. 2 92 131,00 20% EUR 6. Júl 2015 68712
BITUNOVA spol. s r.o. 2 114 936,00 20% EUR 6. Júl 2015 68713
BITUNOVA spol. s r.o. 2 143 370,00 20% EUR 6. Júl 2015 68714
BITUNOVA spol. s r.o. 2 113 976,00 20% EUR 6. Júl 2015 68715

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3818/content/134/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3767/content/25/download","filename":"KZ-67-2015-KAE-Bitunova-TU-5časť.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočné plnenie k 30.06.2017 31. Október 2017 31. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/896686/content/683744/download","filename":"Plnenie-KAE-doplnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dodacie listy 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012376/content/890672/download","filename":"Horné Považie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012376/content/890673/download","filename":"Kysuce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012376/content/890674/download","filename":"Liptov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012376/content/890675/download","filename":"Orava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012376/content/890676/download","filename":"Turiec.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3824/content/36/download","filename":"KZ-64-2015-KAE-Bitunova-KY-2časť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3794/content/31/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3815/content/115/download","filename":"Kritéria - KAE-2. časť bez pod..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3815/content/116/download","filename":"Ostatné KAE-1. časť bez pod..pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3761/content/17/download","filename":"KZ-65-2015-KAE-Bitunova-LI-3časť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dodacie listy rok 2017 11. December 2018 11. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890896/download","filename":"Horné Považie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890897/download","filename":"Horné Považie2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890898/download","filename":"Kysuce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890899/download","filename":"Kysuce2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890900/download","filename":"Liptov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890901/download","filename":"Liptov2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890902/download","filename":"Orava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890903/download","filename":"Orava2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890904/download","filename":"Turiec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012556/content/890905/download","filename":"Turiec2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/619/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/620/download","filename":"Príloha k Zápisnici z otvárania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/621/download","filename":"Príloha 2 - samostatné úvodné hodnotenie pís.ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/622/download","filename":"Príloha 2 - Celkové vyhodnotenie-pís.ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/623/download","filename":"Príloha 3 - samostatné úvodné hodnotenie EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/624/download","filename":"Príloha 3 - Celkové vyhodnotenie-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/626/download","filename":"Príloha 4 - samostatné hod-po postupe podľa § 44.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/627/download","filename":"Príloha 4 - Celkové vyhodnotenie-po postupe podľ a§ 44 ods. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/628/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3675272446.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/629/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3804951487.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/630/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_2100689094.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/631/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_1096065957.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3809/content/632/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0185093171.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Február 2015 2. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3758/content/16/download","filename":"SP-KAE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3812/content/40/download","filename":"SCŽSK - CP-OSTATNÉ+KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3821/content/162/download","filename":"KZ-63-2015-KAE-Bitunova-HP-1časť.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ 62/2015 až 67/2015 plnenie celkom k 05.07.2018 10. December 2018 10. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012382/content/890677/download","filename":"Plnenie-KAE-doplnenie-koniec KZ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3764/content/22/download","filename":"KZ-66-2015-KAE-Bitunova-OR-4časť.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3791/content/30/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Február 2016 9. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3803/content/45/download","filename":"Dodacie listy do 31.12.2015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3806/content/79/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3806/content/80/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3806/content/81/download","filename":"Príloha k Zápisnici z otvárania.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ 62/2015 až 67/2015 plnenie k 31.12.2015 9. Február 2016 9. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3797/content/37/download","filename":"Plnenie-KAE-k 31.12.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dodacie listy rok 2016 13. December 2018 13. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013167/content/891999/download","filename":"Horné Považie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013167/content/892000/download","filename":"Kysuce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013167/content/892001/download","filename":"Liptov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013167/content/892002/download","filename":"Orava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013167/content/892003/download","filename":"Turiec.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2015 16. Júl 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×