Obstarávanie

Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch – výtlkov tryskovou technológiou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
406 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
406 700,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce: očistenie opravovaného miesta, napenetrovanie, vyplnenie kamenivom a asfaltovou emulziou pod tlakom a zhutnenie, zabezpečenie obmedzenia dopravy pri vykonávaní prác.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 88 200,00 Neuvedené EUR 20. Marec 2017 81905
DOPRA - VIA, a.s. 2 147 000,00 Neuvedené EUR 20. Marec 2017 81906
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 3 73 500,00 Neuvedené EUR 20. Marec 2017 81907
HOFEX spol. s r.o. 4 49 000,00 Neuvedené EUR 20. Marec 2017 81908
BITUNOVA spol. s r.o. 2 49 000,00 Neuvedené EUR 20. Marec 2017 81909

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2017/0100 - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov tryskovou technológiou, 2. časť 28. Marec 2018 28. Marec 2018
Zmluva Rámcová dohoda - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov trsykovou technlógiou 22. Marec 2017 22. Marec 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov tryskovou technológiou - časť 2 23. Marec 2017 23. Marec 2017
Zmluva Rámcová dohoda - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov trsykovou technlógiou - časť 2 22. Marec 2017 22. Marec 2017
Zmluva Rámcová dohoda - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov trsykovou technlógiou - časť 5 22. Marec 2017 22. Marec 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov tryskovou technológiou - časť 4 23. Marec 2017 23. Marec 2017
Zmluva Rámcová dohoda - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov trsykovou technlógiou - časť 3 22. Marec 2017 22. Marec 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Máj 2016 25. Máj 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 30. Marec 2017 30. Marec 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Marec 2017 30. Marec 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Január 2016 26. Január 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017
Zmluva Rámcová dohoda - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov trsykovou technlógiou - časť 4 22. Marec 2017 22. Marec 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2017/0099 - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov tryskovou technológiou, 1. časť 10. Apríl 2018 10. Apríl 2018
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2017/0103 - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov tryskovou technológiou, 5. časť 23. Marec 2018 23. Marec 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Marec 2017 30. Marec 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov tryskovou technológiou - časť 3 23. Marec 2017 23. Marec 2017
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. August 2016 22. August 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda - Údržba vozoviek a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov tryskovou technológiou - časť 1 23. Marec 2017 23. Marec 2017
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda - Údržba vozoviek diaľnic a rýchlostných komunikácií odstraňovaním porúch - výtlkov tryskovou technológiou - časť 5 23. Marec 2017 23. Marec 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2017/0100-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2017/0103-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Apríl 2017 7. Apríl 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2017/0101-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA- časť Ostatné 11. Február 2016 11. Február 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×