Obstarávanie

Oprava ciest II. a III. triedy emulznými technológiami za studena v rámci Žilinského kraja.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
167 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
162 045,00
Zaplatené:
97.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Oprava ciest II. a III. triedy emulznými technológiami za studena v rámci Žilinského kraja. 1. Frézovanie bituménového krytu, podkladu priemer. do hr. 2 cm - cca 9 750 m2. 2. Bitúmenové postreky, nátery, posypy - postrek spájací z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 - 0,8 kg emulzie na m2 - cca 19 500 m2. 3. Bitúmenové postreky, nátery, posypy - jednovrstvový náter z emulzie N1V - cca 5 200 m2. 4. Bitúmenové postreky, nátery, posypy - dvojvrrstvový náter z emulzie N2V - cca 7 800 m2. 5. Emulzné kalové vrstvy, dvojvrstvový mikrokoberec EM8/EM8 - cca 19 500 m2. Predmet zákazky bude realizovaný v zmysle STN a EN a v zmysle technických predpisov a katalógových listov súvisiacich s predmetom zákazky zverejnených na http://www.ssc.sk.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 3 162 045,00 0% EUR 17. Jún 2015 52071

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 11. Jún 2015 11. Jún 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Zápisnica Zápisnica 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 55/2015 16. Október 2015 16. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Október 2015 16. Október 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Zmluva Zmluva 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2015 24. Marec 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×