Obstarávanie

Oprava ciest II. a III. triedy emulznými technológiami za studena v rámci Žilinského kraja.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
167 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
162 045,00
Zaplatené:
97.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Oprava ciest II. a III. triedy emulznými technológiami za studena v rámci Žilinského kraja. 1. Frézovanie bituménového krytu, podkladu priemer. do hr. 2 cm - cca 9 750 m2. 2. Bitúmenové postreky, nátery, posypy - postrek spájací z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 - 0,8 kg emulzie na m2 - cca 19 500 m2. 3. Bitúmenové postreky, nátery, posypy - jednovrstvový náter z emulzie N1V - cca 5 200 m2. 4. Bitúmenové postreky, nátery, posypy - dvojvrrstvový náter z emulzie N2V - cca 7 800 m2. 5. Emulzné kalové vrstvy, dvojvrstvový mikrokoberec EM8/EM8 - cca 19 500 m2. Predmet zákazky bude realizovaný v zmysle STN a EN a v zmysle technických predpisov a katalógových listov súvisiacich s predmetom zákazky zverejnených na http://www.ssc.sk.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 3 162 045,00 0% EUR 17. Jún 2015 52071

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4023/content/526/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4023/content/527/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4020/content/399/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 []
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4032/content/449/download","filename":"Ostatné 1. časť práce-emulzie bez pod..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4032/content/450/download","filename":"Kritériá 2. časť práce - emulzie bez pod..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4017/content/350/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4026/content/600/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1072/download","filename":"Zápisnica z otv.a vyhodnot.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1073/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1074/download","filename":"Príloha č. 2-úvodné hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1075/download","filename":"Príloha č. 3-hodnotenie po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1076/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6655949819.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4035/content/391/download","filename":"SC ŽSK - CP - OSTATNÉ+KRITÉRIÁ.pdf.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4038/content/456/download","filename":"Ponuka kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4038/content/457/download","filename":"Ponuka-Eurovia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 55/2015 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4011/content/403/download","filename":"FA-2016-Bitunova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4011/content/404/download","filename":"Súpis-prác-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4011/content/405/download","filename":"Fa+súpis prác-BITUNOVA.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4014/content/409/download","filename":"FA-2016-Bitunova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4014/content/410/download","filename":"Súpis-prác-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4014/content/411/download","filename":"Fa+súpis prác-BITUNOVA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4005/content/340/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4002/content/298/download","filename":"55-2015-BITUNOVA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3999/content/578/download","filename":"SP-opravy-emulzie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3999/content/579/download","filename":"Priloha č. 1-PONÚKANÁ CENA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3999/content/580/download","filename":"Priloha č. 2-popis položiek.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×