Obstarávanie

Oprava ciest II. a III. triedy emulznými technológiami za studena v rámci Žilinského kraja.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
167 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
162 045,00
Zaplatené:
97.03%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Oprava ciest II. a III. triedy emulznými technológiami za studena v rámci Žilinského kraja. 1. Frézovanie bituménového krytu, podkladu priemer. do hr. 2 cm - cca 9 750 m2. 2. Bitúmenové postreky, nátery, posypy - postrek spájací z modifikovanej emulzie v množstve 0,6 - 0,8 kg emulzie na m2 - cca 19 500 m2. 3. Bitúmenové postreky, nátery, posypy - jednovrstvový náter z emulzie N1V - cca 5 200 m2. 4. Bitúmenové postreky, nátery, posypy - dvojvrrstvový náter z emulzie N2V - cca 7 800 m2. 5. Emulzné kalové vrstvy, dvojvrstvový mikrokoberec EM8/EM8 - cca 19 500 m2. Predmet zákazky bude realizovaný v zmysle STN a EN a v zmysle technických predpisov a katalógových listov súvisiacich s predmetom zákazky zverejnených na http://www.ssc.sk.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 3 162 045,00 0% EUR 17. Jún 2015 52071

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4023/content/526/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4023/content/527/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4020/content/399/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 []
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4032/content/449/download","filename":"Ostatné 1. časť práce-emulzie bez pod..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4032/content/450/download","filename":"Kritériá 2. časť práce - emulzie bez pod..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 11. Jún 2015 11. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4017/content/350/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4026/content/600/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1072/download","filename":"Zápisnica z otv.a vyhodnot.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1073/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otv..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1074/download","filename":"Príloha č. 2-úvodné hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1075/download","filename":"Príloha č. 3-hodnotenie po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4029/content/1076/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6655949819.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4035/content/391/download","filename":"SC ŽSK - CP - OSTATNÉ+KRITÉRIÁ.pdf.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4038/content/456/download","filename":"Ponuka kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4038/content/457/download","filename":"Ponuka-Eurovia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 55/2015 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4011/content/403/download","filename":"FA-2016-Bitunova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4011/content/404/download","filename":"Súpis-prác-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4011/content/405/download","filename":"Fa+súpis prác-BITUNOVA.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4014/content/409/download","filename":"FA-2016-Bitunova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4014/content/410/download","filename":"Súpis-prác-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4014/content/411/download","filename":"Fa+súpis prác-BITUNOVA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4005/content/340/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4002/content/298/download","filename":"55-2015-BITUNOVA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3999/content/578/download","filename":"SP-opravy-emulzie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3999/content/579/download","filename":"Priloha č. 1-PONÚKANÁ CENA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3999/content/580/download","filename":"Priloha č. 2-popis položiek.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×