Obstarávanie

Obnova povchových vlastností vozoviek nátermi


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
786 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
768 600,00
Zaplatené:
97.69%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova povrchových vlastností vozoviek na vybraných úsekov ciest podľa jednotlivých druhov nosných prác a súvisiacich prác: náter N1V z asfaltovej emulzie s podrvením kamenivom frakcie 4/8, resp. 8/11, náter N2V z asfaltovej emulzie a s podrvením kamenivom frakcie 8/11 a 4/8, odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu vozovky, odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.50 mm - predpokladaný rozsah do 5 % plochy realizovaného úseku, vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom Aco 11 hr. 50 mm- predpokladaný rozsah do 5 % plochy realizovaného úseku , opravy porúch vozoviek tryskovou metódou v rozsahu do 5 % plochy realizovaného úseku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 768 600,00 0% EUR 14. August 2015 54445

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196512/download","filename":"HE preberací protokol - III 559002 (3839) Zubné - Papín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196513/download","filename":"Preberací protokol nátery Svidník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196514/download","filename":"Preberací protokol - ZoD č. 17-100008VS2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196515/download","filename":"Preberací protokol - ZoD č. 17-100008VS2015.pdf II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196516/download","filename":"protokol VT Bitunova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196517/download","filename":"súpis vykonaných prác II_534.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545243/content/196205/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA-VIA, a.s. 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545217/content/196198/download","filename":"dopravia ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol.s r.o. 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545252/content/196222/download","filename":"bitunova krit.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. August 2015 17. August 2015 []
Zápisnica Zápisnica 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545246/content/196257/download","filename":"Zápisnica z vyhod.cien nátery.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545237/content/196254/download","filename":"výsledok vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545249/content/196216/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia § 41 ods.1 "Kritériá" 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545234/content/196199/download","filename":"§41 Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia §41 ods. 1 "Ostatné" 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545231/content/196551/download","filename":"§41 Ostatne.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma plnenia za rok 2016, 2017 a k ukončeniu RD 4. Október 2017 4. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883072/content/605147/download","filename":"Suma sk.plnenia 2016,2017 a ukonRD.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545223/content/196197/download","filename":"Z-35-2015-SUC PSK_nátery.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545214/content/196590/download","filename":"SP obnova nátermi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545214/content/196591/download","filename":"Príloha č.1 RD - TCŠ - predpokladané množstvá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545240/content/196406/download","filename":"Zápisnica podm.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545240/content/196407/download","filename":"Zápisnica pož nátery.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 18. Február 2016 18. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624305/content/423168/download","filename":"Suma skut plnenia nátery2015.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×