Obstarávanie

Obnova povchových vlastností vozoviek nátermi


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
786 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
768 600,00
Zaplatené:
97.69%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova povrchových vlastností vozoviek na vybraných úsekov ciest podľa jednotlivých druhov nosných prác a súvisiacich prác: náter N1V z asfaltovej emulzie s podrvením kamenivom frakcie 4/8, resp. 8/11, náter N2V z asfaltovej emulzie a s podrvením kamenivom frakcie 8/11 a 4/8, odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu vozovky, odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.50 mm - predpokladaný rozsah do 5 % plochy realizovaného úseku, vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom Aco 11 hr. 50 mm- predpokladaný rozsah do 5 % plochy realizovaného úseku , opravy porúch vozoviek tryskovou metódou v rozsahu do 5 % plochy realizovaného úseku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 768 600,00 0% EUR 14. August 2015 54445

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Október 2015 1. Október 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2015 3. September 2015
Ponuky uchádzačov DOPRA-VIA, a.s. 17. August 2015 17. August 2015
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol.s r.o. 17. August 2015 17. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. August 2015 17. August 2015
Zápisnica Zápisnica 3. September 2015 3. September 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Júl 2015 29. Júl 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. August 2015 17. August 2015
Iný dokument k zákazke Informácia § 41 ods.1 "Kritériá" 17. Júl 2015 17. Júl 2015
Iný dokument k zákazke Informácia §41 ods. 1 "Ostatné" 29. Máj 2015 29. Máj 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia suma plnenia za rok 2016, 2017 a k ukončeniu RD 4. Október 2017 4. Október 2017
Zmluva Zmluva 17. August 2015 17. August 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Máj 2015 25. Máj 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. September 2015 3. September 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 18. Február 2016 18. Február 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×