Obstarávanie

Obnova povchových vlastností vozoviek nátermi


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
786 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
768 600,00
Zaplatené:
97.69%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova povrchových vlastností vozoviek na vybraných úsekov ciest podľa jednotlivých druhov nosných prác a súvisiacich prác: náter N1V z asfaltovej emulzie s podrvením kamenivom frakcie 4/8, resp. 8/11, náter N2V z asfaltovej emulzie a s podrvením kamenivom frakcie 8/11 a 4/8, odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu vozovky, odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, hr.50 mm - predpokladaný rozsah do 5 % plochy realizovaného úseku, vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom Aco 11 hr. 50 mm- predpokladaný rozsah do 5 % plochy realizovaného úseku , opravy porúch vozoviek tryskovou metódou v rozsahu do 5 % plochy realizovaného úseku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 768 600,00 0% EUR 14. August 2015 54445

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196512/download","filename":"HE preberací protokol - III 559002 (3839) Zubné - Papín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196513/download","filename":"Preberací protokol nátery Svidník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196514/download","filename":"Preberací protokol - ZoD č. 17-100008VS2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196515/download","filename":"Preberací protokol - ZoD č. 17-100008VS2015.pdf II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196516/download","filename":"protokol VT Bitunova.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545226/content/196517/download","filename":"súpis vykonaných prác II_534.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545243/content/196205/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA-VIA, a.s. 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545217/content/196198/download","filename":"dopravia ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol.s r.o. 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545252/content/196222/download","filename":"bitunova krit.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. August 2015 17. August 2015 []
Zápisnica Zápisnica 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545246/content/196257/download","filename":"Zápisnica z vyhod.cien nátery.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Júl 2015 29. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545237/content/196254/download","filename":"výsledok vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545249/content/196216/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia § 41 ods.1 "Kritériá" 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545234/content/196199/download","filename":"§41 Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia §41 ods. 1 "Ostatné" 29. Máj 2015 29. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545231/content/196551/download","filename":"§41 Ostatne.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma plnenia za rok 2016, 2017 a k ukončeniu RD 4. Október 2017 4. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883072/content/605147/download","filename":"Suma sk.plnenia 2016,2017 a ukonRD.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. August 2015 17. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545223/content/196197/download","filename":"Z-35-2015-SUC PSK_nátery.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545214/content/196590/download","filename":"SP obnova nátermi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545214/content/196591/download","filename":"Príloha č.1 RD - TCŠ - predpokladané množstvá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. September 2015 3. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545240/content/196406/download","filename":"Zápisnica podm.účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545240/content/196407/download","filename":"Zápisnica pož nátery.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 18. Február 2016 18. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624305/content/423168/download","filename":"Suma skut plnenia nátery2015.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×