Obstarávanie

Údržba vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca emulznými technológiami


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 567 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 567 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je údržba vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca emulznými technológiami, technológiou za studena kladených emulzných zmesí s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a predĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 1 567 500,00 0% EUR 21. December 2015 49746

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Kritériá 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581494/content/216364/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Ostatné 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581485/content/216702/download","filename":"Čestné vyh. - vyk. prác bez subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581485/content/216703/download","filename":"Čestné vyhl. o vytv. skupiny dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581485/content/216704/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581485/content/216705/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581485/content/216706/download","filename":"Popis položiek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581485/content/216707/download","filename":"Rámcová dohoda - návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581485/content/216708/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581485/content/216709/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 []
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: časť „Kritériá“ 23. Október 2015 23. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581500/content/862312/download","filename":"§ 41 kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581509/content/862314/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Ostatné 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581491/content/216327/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581491/content/216328/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581491/content/216329/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581491/content/216330/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581491/content/216331/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581506/content/216240/download","filename":"ZM_2015_0525_podpisana verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581479/content/862297/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581479/content/862298/download","filename":"Príloha č. 1 k A.1 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581479/content/862299/download","filename":"Prílohy- cenová časť.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581503/content/862313/download","filename":"Oznamenie o vyhodnoteni.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0525 - Údržba vozoviek v správe SSÚR 6 Čadca emulznými technológiami 18. Jún 2018 18. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997054/content/787447/download","filename":"DZM_2015_0525_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Kritériá 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581488/content/216224/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581482/content/216359/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581518/content/216325/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581518/content/216326/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581515/content/216264/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: časť „Ostatné“ 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/581497/content/862304/download","filename":"otv.Ostatné_UV Čadca.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×