Obstarávanie

Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
255 880,00
Konečná suma(Bez DPH):
245 460,00
Zaplatené:
95.92%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova povrchových vlastností vozoviek 7 vybraných úsekov ciest pozostávajúca z pokládky dvojvrstvového náteru N2V z kameniva fr. 8/11 pre prvú vrstvu a kameniva fr. 4/8 pre druhú vrstvu vrátane súvisiacich stavebných prác na cestách II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 245 460,00 0% EUR 1. September 2014 53868

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica Zápisnica 3. September 2014 3. September 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Október 2014 22. Október 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. August 2014 13. August 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi 20. Október 2014 20. Október 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. September 2014 3. September 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Júl 2014 1. Júl 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2014 3. September 2014
Ponuky uchádzačov DOPRA-VIA a.s. 3. September 2014 3. September 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. September 2014 3. September 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. September 2014 3. September 2014
Ponuky uchádzačov BITUNOVA s.r.o. 3. September 2014 3. September 2014
Zmluva Zmluva 3. September 2014 3. September 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×