Obstarávanie

Materiály na aplikáciu postrekových technológií a vysprávky vozoviek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
816 612,00
Konečná suma(Bez DPH):
680 510,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113700-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka tovaru s dovozom ( vozidlami uchádzača/predávajúceho) kationaktívnej asfaltovej emulzie a drveného kameniva, ktoré sú určené na vysprávky ciest do strojov TURBO 5000. Dodávka tovaru bude s dovozom na miesta určenia, t.j. na závody BBRSC, a.s. a ich strediská. Celkové predpokladané množstvo emulzie je 1 190 ton z toho : emulzia s obsahom asfaltu 60% - 86 ton emulzia s obsahom asfaltu 65 % - 1 104 ton Celkové predpokladané množstvo drveného kameniva frakcie 2-5 mm je 7 700 ton. Predpokladané množstvá predmetu zákazky sú len predpokladané, teda nie sú záväzné. Verejný obstarávateľ odoberie množstvá predmetu zákazky podľa svojej potreby na základe čiastkových objednávok.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 1 816 612,00 20% EUR 5. Jún 2015 69367

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zmluva Zmluva 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015
Ponuky uchádzačov BITUNOVA, spol.s.r.o. 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Fakturácia za rok 2015 16. Marec 2016 16. Marec 2016
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 30. Marec 2015 30. Marec 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Jún 2015 8. Jún 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Máj 2015 6. Máj 2015
Zápisnica Zápisnica 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. Jún 2015 11. Jún 2015
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Marec 2015 30. Marec 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 7. Máj 2015 7. Máj 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×