Obstarávanie

Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
331 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
331 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je práca vrchnej stavby diaľnice Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice, technológiou za studena kladených asfaltových zmesí s cieľom zlepšenia povrchových vlastností vozovky a predĺženia životnosti vozovkového súvrstvia zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 3 331 000,00 0% EUR 8. Október 2015 50444

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponúk "Kritériá" 4. September 2015 4. September 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0439-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. Október 2015 27. Október 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Október 2015 23. Október 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Október 2015 20. Október 2015
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2015/0439 31. Január 2017 31. Január 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Júl 2015 29. Júl 2015
Zápisnica Zápisnica 27. Október 2015 27. Október 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0439-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 23. Marec 2017 23. Marec 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. September 2015 21. September 2015
Zmluva Zmluva 20. Október 2015 20. Október 2015
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Kritériá 30. Október 2015 30. Október 2015
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 5. August 2015 5. August 2015
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Kritériá 30. Október 2015 30. Október 2015
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s r.o. - časť Ostatné 30. Október 2015 30. Október 2015
Ponuky uchádzačov DOPRA - VIA, a.s. - časť Ostatné 30. Október 2015 30. Október 2015
Iný dokument k zákazke Informácia - Ováranie časti ponúk "Ostatné" 17. August 2015 17. August 2015
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Ostatné 30. Október 2015 30. Október 2015
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2015/0439 - Súvislá údržba vozoviek v správe SSÚR 4 Košice emulznými technológiami 15. Marec 2018 15. Marec 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. Október 2015 27. Október 2015
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Kritériá 30. Október 2015 30. Október 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×