Obstarávanie

I/64, Porubka, Rajecké Teplice -obnova adhézie krytu vozovky.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
100 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
98 950,00
Zaplatené:
98.95%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233141-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti a predĺženie životnosti krytu vozovky na vybraných úsekoch cesty I/64 medzi Porúbkou a Rajeckými Teplicami. Toto sa dosiahne realizáciou nevyhnutných prác na obnove prevádzkových parametrov asfaltového krytu vozovky a to najmä obnove adhézie krytu vozovky. Z dôvodu nerovností vozovky, lokálnych výtlkov a sieťových trhlín sa odfrézuje asfaltový kryt vozovky v hrúbke do 20mm. Po vyčistení vozovky budú menšie lokálne poruchy opravené tryskovou metódou, väčšie lokálne poruchy v rozsahu do 50m2 budú opravené odfrézovaním určenej plochy a pokládkou asfaltového betónu AC 11 hr. 50mm. Pre zabránenie šírenia trhlín bude na vybranej ploche realizovaný jednovrstvový náter z asfaltovej emulzie a kameniva fr. 4/8mm. Po takto vykonanej príprave podkladu sa aplikuje spojovací postrek na celú plochu úseku a následne sa zhotoví kalový zákryt dvojvrstvovým emulzným mikrokobercom EM5+EM8; I; STN EN 12273. Súčasťou stavby je aj projekt a realizácia dočasného dopravného značenia (DDZ).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BITUNOVA spol. s r.o. 2 98 950,00 0% EUR 1. Október 2014 47640

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov BITUNOVA, spol. s.r.o. 7. Október 2014 7. Október 2014
Zápisnica Zápisnica 7. Október 2014 7. Október 2014
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 7. Október 2014 7. Október 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Október 2014 8. Október 2014
Zmluva Zmluva 7. Október 2014 7. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. Október 2014 8. Október 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Október 2014 7. Október 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Október 2014 7. Október 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Jún 2014 30. Jún 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×