Obstarávanie

Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 242 250,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 159 650,00
Zaplatené:
97.45%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia vysprávok porúch vozovky ciest I. triedy dýzovou metódou (studenou technológiou pod tlakom) špeciálnymi zariadeniami (Turbo, Jetpatcher a pod.)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRA - VIA, a.s. 2 898 560,00 20% EUR 13. Október 2014 47340
BITUNOVA spol. s r.o. 1 427 500,00 20% EUR 16. Október 2014 47341
BITUNOVA spol. s r.o. 1 1 094 400,00 20% EUR 4. November 2014 47342
BITUNOVA spol. s r.o. 1 1 371 120,00 20% EUR 30. Október 2014 47343

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Október 2014 24. Október 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Október 2014 24. Október 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. September 2014 24. September 2014
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 28. Marec 2018 28. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy (IVSC Košice za r.2015) 17. Marec 2016 17. Marec 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. November 2014 5. November 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Október 2014 24. Október 2014
Ponuky uchádzačov DOPRA-VIA a.s. 24. Október 2014 24. Október 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 12. Marec 2018 12. Marec 2018
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 24. September 2014 24. September 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. August 2014 1. August 2014
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD č. Z-1998/6431/2014 - časť 3 - Vysprávky vozoviek dýzovou metódpu na cestách I. triedy v ŽSk a TSK 6. November 2017 6. November 2017
Zápisnica Zápisnica 24. Október 2014 24. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č.1 k ZoD 1978/6231/2014 "Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách l. triedy" časť 4 : Košický a Prešovský kraj 10. November 2017 10. November 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Zverejnenie Dodatoku č. 1 k ZoD č. Z-1998/6431/2014 - časť 3 - Vysprávky vozoviek dýzovou metódpu na cestách I. triedy v ŽSk a TSK 6. November 2017 6. November 2017
Ponuky uchádzačov BITUNOVA spol. s.r.o. 24. Október 2014 24. Október 2014
Zoznam subdodávateľov Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy - IVSC KE za r.2016 25. Január 2017 25. Január 2017
Zoznam subdodávateľov Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy, časť 1: Banskobystrický kraj - rok 2015 15. Február 2016 15. Február 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 20. Október 2014 20. Október 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberacie protokoly 29. Máj 2017 29. Máj 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 2016 - IVSC BB 29. Marec 2017 29. Marec 2017
Iný dokument k zákazke Vysprávky vozoviek c.I.tr.-čať č.1 - úhrada za rok 2015 15. Jún 2015 15. Jún 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. Október 2014 24. Október 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. November 2014 4. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy, časť 1: Banskobystrický kraj - rok 2015 15. Február 2016 15. Február 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy, časť 1: Banskobystrický kraj - rok 2015 15. Február 2016 15. Február 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 28. Marec 2018 28. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 - SSC IVSC BB 17. Marec 2017 17. Marec 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 29. Máj 2017 29. Máj 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Vysprávky vozoviek dýzovou metódou na cestách I.triedy - IVSC Košice za r.2016 24. Január 2017 24. Január 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 31. Január 2018 31. Január 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×