Osoba

Ing. Július Horváth


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Július Horváth
Adresa:
Pribinova 22A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
2
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
79
Zmlúv:
79
V celkovej hodnote:
1,055,264 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 Áno
JUTEX - Contract, s.r.o. 35787473 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Domov seniorov Lamač Výmena podlahovej krytiny 32,761 EUR 16. September 2015
Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka a pokládka PVC krytín - oblasť Stred 41,580 EUR 3. Máj 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka a pokládka kobercov - oblasť Stred 40,789 EUR 3. Máj 2019
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Výmena opotrebovaných kobercov 5,832 EUR 10. Apríl 2017
Obchodná akadémia Výmena PVC - 2 odborné učebne 0 EUR 30. Máj 2017
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny 29,083 EUR 26. Máj 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Podlahová krytina 6,458 EUR 10. Júl 2017
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Výmena podlahovej krytiny PVC 3,019 EUR 20. November 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodanie interiérového koberca 124 EUR 25. Január 2018
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Výmena kobercov 5,110 EUR 22. Február 2016
Obchodná akadémia Oprava podlahových krytín 8,158 EUR 20. Máj 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Koberce s pokládkou a lepením 2,894 EUR 8. Júl 2016
Hlavné mesto SR Bratislava Kúpa a pokládka kobercov 4,249 EUR 2. August 2016
Štatistický úrad Slovenskej republiky Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny 2,973 EUR 5. September 2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Koberce do kancelárií 13,432 EUR 5. Október 2016
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Metrážny koberec 2,833 EUR 31. Október 2016
Základná škola Dodanie a pokládka podlahových krytín 15,649 EUR 31. Január 2017
Hotelová akadémia Dodávka kobercov pre interiér 1,936 EUR 1. Február 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Plávajúca laminátová podlaha, PVC krytina 999 EUR 15. Marec 2018
Mesto Košice Koberce do materských škôl_2018 10,248 EUR 23. Júl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra oprava poškodených podlahových krytín 10,000 EUR 28. Jún 2018
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Koberce 2018 17,916 EUR 15. Október 2018
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov Podlahové krytiny 3,297 EUR 17. December 2018
Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka a pokládka PVC krytín - oblasť Východ 27,860 EUR 3. Máj 2019
Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka a pokládka kobercov - oblasť Východ 8,316 EUR 3. Máj 2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny - koberce 43,960 EUR 24. Apríl 2017
Úrad vlády Slovenskej republiky Nákup, dodanie a montáž koberca 8,114 EUR 5. Máj 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výmena nových kobercov a podlahových krytín 109,900 EUR 6. Jún 2017
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Koberce do chodieb a kancelárií 2017 14,373 EUR 3. Júl 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodanie a pokládka podlahových krytín 1,991 EUR 16. November 2017
Slovenské národné múzeum koberec, PVC 1,099 EUR 23. November 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodanie a pokládka podlahových krytín 1,992 EUR 30. November 2017
Slovenské národné múzeum koberec, PVC 1,099 EUR 1. December 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Kobercové štvorce 10,499 EUR 7. December 2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Koberce 3,329 EUR 10. Jún 2016
Mesto Košice Koberce do materských škôl 5,292 EUR 3. August 2016
Domov pri kríži PVC podlahovina 2,385 EUR 8. September 2016
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Záťažový koberec a metrážny behúň 33 EUR 5. Október 2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Koberce do chodby 8,777 EUR 23. November 2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Umelý povrch do baletnej miestnosti (baletizol) vrátane montáže 4,735 EUR 6. December 2016
Vlastivedné múzeum v Hlohovci koberec- červený 2,220 EUR 15. December 2016
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja PVC podlahovina s dreveným dekorom 1,150 EUR 26. Január 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Rekonštrukcia a modernizácia podláh 4,715 EUR 14. September 2018
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Výroba, dodávka a montáž textilných podlahových krytín - KOBERCE 273,000 EUR 17. December 2014
Slovenské národné múzeum podlahová krytina 699 EUR 17. December 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodanie interiérového koberca 220 EUR 15. Február 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin PVC podlahovina s dreveným dekórom 1,699 EUR 4. Apríl 2017
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu PVC podlahovina 2,109 EUR 17. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Podlahové krytiny a príslušenstvo 549 EUR 16. Október 2017
Hotelová akadémia Dodávka koberca pre interiér 1,291 EUR 10. November 2017
Hlavné mesto SR Bratislava Dodávka a pokládka kobercov 7,886 EUR 30. Marec 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny 32,400 EUR 26. Máj 2016
Materská škola Koberce do materskej školy 790 EUR 1. Jún 2016
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. PVC podlahovina 4,890 EUR 15. Jún 2016
Národné lesnícke centrum (NLC) Rekonštrukcia podlahy 8,080 EUR 20. Júl 2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Koberce do kancelárií 5,940 EUR 3. August 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Interiérové dvere 8,320 EUR 22. December 2016
Mesto Komárno Koberec pre Materskú školu 348 EUR 23. Marec 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodanie interiérového koberca 114 EUR 19. Apríl 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra výmena podlahových krytín 11,415 EUR 24. August 2018
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Krytiny-záťažový koberec 289 EUR 9. Október 2018
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne Lepenie kobercov 7,284 EUR 20. Júl 2016
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Zámky, kovania, Interiérové dvere a príslušenstvo 23,799 EUR 11. Júl 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Podlahové krytiny a príslušenstvo 2,900 EUR 12. Júl 2017
Domov pri kríži PVC podlahovina 2,696 EUR 25. Júl 2017
Ústav na výkon trestu odňatia slobody PVC krytina a koberec 1,919 EUR 8. December 2017
Slovenská konsolidačná, a.s. Výmena kobercov - 1.tranža 8,870 EUR 11. Marec 2016
Mesto Komárno Koberec pre MŠ 769 EUR 17. Marec 2016
Najvyšší súd Slovenskej republiky Výmena opotrebovaných kobercov 5,120 EUR 3. Jún 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky Nákup, dodávka a montáž kancelárskych kobercov 3,443 EUR 1. Júl 2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Dodanie a pokládka kobercov do kancelárií 2,404 EUR 26. Júl 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Výmena opotrebovanej podlahovej krytiny 24,583 EUR 14. September 2016
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Dodávka a montáž antistatického a homogénneho PVC 37,894 EUR 2. December 2016
Štátny fond rozvoja bývania Výmena podlahových krytín - kobercov 0 EUR 16. Február 2017
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Podlahová krytina-Objektová PVC podlahovina 0 EUR 16. Február 2017
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Výmena podlahovej krytiny 29,233 EUR 12. Marec 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Dodanie interiérového koberca 233 EUR 13. Marec 2018
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Výmena podlahovej krytiny PVC 5,899 EUR 10. September 2018
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Podlahová PVC krytina a príslušenstvo 17,000 EUR 20. Jún 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×