Obstarávanie

Dodávka a montáž antistatického a homogénneho PVC


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
59 120,26
Konečná suma(Bez DPH):
31 578,33
Zaplatené:
53.41%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215140-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka a montáž antistatického a homogénneho PVC v nemocničnom zariadení

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Brúsenie vysávanie a príprava podkladu, Hodnota / charakteristika: vybúranie pôvodnej dlažby a vyrovnanie podlahy a fixovanie uvoľnených častí; Technické vlastnosti: Nivelačná stierka do 9 mm, Hodnota / charakteristika: Stierka vystužená vláknami s pevnosťou min. 30 Mpa, podklad nesavý materiál; Technické vlastnosti: Homogénne elektrostaticky vodivé PVC, Hodnota / charakteristika: Elektrický odpor podľa EN 1081 R 5x10⁴≤R≤10⁸ ohms hrúbka 2 mm, homogénne v pásoch šírka 2 m, povrchová uprava IQ PUR, protišmykovosť R9 viď príloha; Technické vlastnosti: Lepenie PVC antistatiká, Hodnota / charakteristika: lepenie vrátane príslušenstva(lepidlo, medená páska, ...) a revíznej skúšky; Technické vlastnosti: Montáž vyťahovaného sokla, Hodnota / charakteristika: Výška sokla 10 cm vrátanie fabionových žľabov, lepenia sokla, vyspravenia stien vypracovanie rohov; Technické vlastnosti: Zváranie podláh, Hodnota / charakteristika: Zvarovacia šnúra príslušnej farby , vrátane frézovania

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Brúsenie vysávanie a príprava podkladu, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 893,46; Technické vlastnosti: Nivelačná stierka do 9 mm, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 893,46; Technické vlastnosti: Elektrosticky vodivé homogénne PVC hr. 2 mm š. 2 m, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 400,00 ; Technické vlastnosti: Homogénne PVC hr. 2 mm š. 2 m , Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 630,00; Technické vlastnosti: Celoplošné lepenie PVC antistatika, Jednotka: m², Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 351,64; Technické vlastnosti: Montáž vyťahovaného sokla výška 10 cm, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 783,10; Technické vlastnosti: Zváranie podláh, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2500,00

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JUTEX - Contract, s.r.o. 8 37 894,00 20% EUR 2. December 2016 126180

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×