Dodávateľ

KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o.

Nitra - Horné Krškany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOMUNÁLNA TECHNIKA s.r.o.

IČO: 35935545

Adresa: Zlievarenská 449/4, Nitra - Horné Krškany

Registračné číslo: 2020/11-PO-F4916

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. November 2020

Záznam platný do: 6. November 2023

Posledná zmena: 7. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 672 752,00 EUR 2 2
2016 682 571,34 EUR 13 13
2017 475 125,01 EUR 10 10
2018 504 415,17 EUR 5 5
2019 8 083,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 672 752,00 EUR 2 2
2016 682 571,34 EUR 13 13
2017 475 125,01 EUR 10 10
2018 504 415,17 EUR 5 5
2019 8 083,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Štúrovo 1 40 936,00 40936.00 EUR
Mesto Malacky 1 189 583,33 189583.33 EUR
Obec Breza 1 126 000,00 126000.00 EUR
Mesto Kolárovo 1 64 266,00 64266.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Komárno 2 32 299,00 32299.00 EUR
Obec Podbrezová 1 15 469,17 15469.17 EUR
Mesto Holíč 1 6 299,17 6299.17 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 3 18 962,51 18962.51 EUR
Mesto Galanta 4 0,00 0.00 EUR
Mesto Detva 1 226 000,00 226000.00 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 213 750,00 213750.00 EUR
Mesto Handlová 1 189 916,67 189916.67 EUR
Mesto Sereď 2 22 549,67 22549.67 EUR
Mesto Hurbanovo 2 5 798,00 5798.00 EUR
Mesto Stará Turá 1 546 752,00 546752.00 EUR
Mesto Snina 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Želiezovce 1 217 000,00 217000.00 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 6 490,00 6490.00 EUR
Obec Cabaj - Čápor 1 0,00 0.00 EUR
Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 1 203 000,00 203000.00 EUR
VEPOS, spol. s r.o. 2 217 875,00 217875.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stredisko triedeného zberu Stará Turá Mesto Stará Turá 546 752,00 546752.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zefektívnenie a rozšírenie systému separovaného zberu v obci Breza. Obec Breza 176 500,00 176500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technologické a strojné zariadenia a vybavenie súvisiace so zabezpečením zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Detve Mesto Detva 770 400,00 770400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce Mesto Želiezovce 401 216,00 401216.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble VEPOS, spol. s r.o. 381 281,00 381281.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej pod Bradlom - technické vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 569 041,00 569041.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zber a zhodnocovanie BRO v Meste Kolárovo - technické vybavenie Mesto Kolárovo 723 400,00 723400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Plastové kontajnery 1100 l na separovaný zber Obec Podbrezová 24 540,00 24540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Doplnenie zberovej techniky do kompostárne - Zberové vozidlo s rotačným lisovaním Mesto Snina 246 540,00 246540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním na zber BRO Mesto Stará Ľubovňa 247 380,00 247380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberné plastové kontajnery na odpad Mesto Galanta 8 064,00 8064.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zefektívnenie triedeného zberu Mesto Handlová 244 200,00 244200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modernizácia zabezpečenia triedeného zberu skla Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 244 200,00 244200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kontajnerov na zmesový komunálny odpad Mesto Komárno 23 950,00 23950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zefektívnenie triedeného zberu Mesto Malacky 245 952,00 245952.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery na separovaný zber odpadu Mesto Štúrovo 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastový kontajner 1100 l s okrúhlym vekom zelený Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery na TKO 1100L a 120L Mesto Hurbanovo 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontajnery a odpadové nádoby, čapy na veko Mesto Holíč 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna Mesto Bánovce nad Bebravou 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nádoby na odpad Mesto Sereď 18 100,00 18100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajnery na TKO 1100L Mesto Hurbanovo 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery (HDPE) na komunálny a triedený odpad - 1100 litrov bez zámku, VEPOS, spol. s r.o. 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberné plastové kontajnery na odpad Mesto Galanta 6 678,00 6678.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové nádoby na separovaný zber - 1100 l Obec Cabaj - Čápor 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1100 l nádoby na triedený odpad - farba modrá, zelená Mesto Bánovce nad Bebravou 6 600,00 6600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
1100 l plastový kontajner na odpad - farba čierna Mesto Bánovce nad Bebravou 7 600,00 7600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové kontajnery s oblým vekom Mesto Galanta 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kontajnery na separovaný odpad Mesto Komárno 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberné kontajnery na odpad Mesto Galanta 5 316,00 5316.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nádoby na odpad Mesto Sereď 9 700,00 9700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 6 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jaroslav Řehoř
Adresa:
Antonína Sečváře 1188 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Stará Boleslav 250 01
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zoltán Ulrich
Adresa:
Zlievarenská 449/4 Nitra 94905
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×