Obstarávanie

Zemný plyn


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Okresný súd Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
59 535,00
Konečná suma(Bez DPH):
49 612,50
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup zmluvného množstva zemného plynu na obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2016 do odberného miesta verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie a v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MET Slovakia, a. s. 5 59 535,00 20% EUR 2. December 2014 62176

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459177/content/372021/download","filename":"sutazne podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MET Slovakia a.s. 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459216/content/372062/download","filename":"ponuky uchadzacov-MET Slovakia a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2 a.s. 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459207/content/372056/download","filename":"ponuky uchadzacov-Energie2 a.s..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459204/content/372053/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459198/content/372047/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informacna povinnost podla § 49a ods.1 pism.d bod 2 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635983/content/588342/download","filename":"§ 49 ods.1 pism.d.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RWE Gas Slovensko s.r.o. 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459213/content/372060/download","filename":"ponuky uchadzacov-RWE Gas Slovensko s.r.o..pdf"}]
Zmluva Zmluva 9. December 2014 9. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459189/content/372040/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie sutaznych podkladov 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459195/content/372042/download","filename":"vysvetlenie sutaznych podkladov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459183/content/372031/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk-Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459183/content/372032/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk-Kriteria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Informacna povinnost podla § 49a ods.1 pism.c 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635980/content/588284/download","filename":"§ 49 ods.1 pism.c.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459201/content/372050/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika a.s. 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459180/content/372024/download","filename":"ponuky uchadzacov-Stredoslovenska energetika a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel a.s. 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459210/content/372059/download","filename":"ponuky uchadzacov-SPP a.s..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/459186/content/372034/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponuk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×