Obstarávanie

Dodávka zemného plynu pre MČ Bratislava – Rača a prevzatie záruky za odchýlku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
158 342,00
Konečná suma(Bez DPH):
84 639,00
Zaplatené:
53.45%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dodávka a zemného plynu vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb pre MČ Bratislava - Rača. Odberné miesta sú uvedené v osobitnej prílohe č.3. Predpokladané spotreby energií v jednotlivých odberných miestach sú uvedené na osobitnom dokumente - prílohe č.3 týchto súťažných podkladov. Ide o predpokladaný odber za 12 mesiacov, pričom plnenie predmetu zmluvy sa predpokladá na 24 mesiacov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MET Slovakia, a. s. 6 84 639,00 0% EUR 11. December 2015 49686

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov MAGNA ENERGIA a.s. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314117/content/137596/download","filename":"Report__Platne_ponuky___18371_WYT.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Info _§41_ otváranie OSTATNÉ 25. September 2015 25. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314135/content/298674/download","filename":"Info § 41 Otv. Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314114/content/137687/download","filename":"Report__Platne_ponuky___18371_WYT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2, a.s. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314126/content/137638/download","filename":"Report__Platne_ponuky___18371_WYT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314141/content/298678/download","filename":"Informácia o výsledku § 44 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGA SLOVAKIA s.r.o., 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314120/content/137696/download","filename":"Report__Platne_ponuky___18371_WYT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314105/content/137616/download","filename":"Zapisnica_z vyhodnotenia OSTATNÉ_Rača_PLYN_po doplnení dokladov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314150/content/137610/download","filename":"Zapisnica_z otvárania a vyhodnotenia OSTATNÉ_Rača_plyn.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č.4 SP_ Zmluva 7. September 2015 7. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314132/content/298673/download","filename":"Príloha č. 4 SP_zmluva_plyn.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MET Slovakia, a.s., 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314111/content/137593/download","filename":"Report__Platne_ponuky___18371_WYT.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314147/content/137820/download","filename":"Správa § 21.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. September 2015 7. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314102/content/137622/download","filename":"Suťažné podklady_BA_Rača_ Plyn.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELGAS, s.r.o. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314123/content/298671/download","filename":"Report__Platne_ponuky___18371_WYT.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č.3 SP_Odberné miesta 7. September 2015 7. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314129/content/137624/download","filename":"Príloha č. 3 SP_ Plyn_odberné miesta.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314108/content/137588/download","filename":"Zapisnica_KRITÉRIÁ_Rača_plyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314108/content/137589/download","filename":"Zapisnica_EA_MC_Raca_ZP.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314144/content/137698/download","filename":"Zmluva Rača.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Info _§41_ otváranie KRITÉRIÁ 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/314138/content/298677/download","filename":"Info § 41 Otv. KRITÉRIÁ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×