Obstarávanie

Dodávka plynu pre obec Rohožník


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Rohožník
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
190 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
107 250,00
Zaplatené:
56.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je opakovane poskytnúť verejnému obstarávateľovi dodávku zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie zemného plynu od 01.01.2015 od 00:00 hod do 31.12.2016 do 24:00 na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody na 11 odberných miestach obce Rohožník, v predpokladanom množstve cca 5000 MWh.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MET Slovakia, a. s. 5 128 700,00 20% EUR 27. November 2014 45366

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345255/content/149456/download","filename":"zápisnica z otvárania ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345264/content/149436/download","filename":"Informácia z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2 a.s. 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345270/content/149540/download","filename":",,Energie2 Ostatné,,Dodávka zemného plynu pre Obec Rohožník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345270/content/149541/download","filename":"Energie 2,,Kritéria,,Dodávka zemného plynu pre Obec Rohožník.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Október 2014 3. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345243/content/149680/download","filename":"SP plyn 2014 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345243/content/149681/download","filename":"- návrh na PK 2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. December 2014 11. December 2014 []
Ponuky uchádzačov SPP a.s. 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345267/content/149493/download","filename":"SPP ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345267/content/149494/download","filename":"SPP kriteria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345261/content/149451/download","filename":"zápisnica z EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LUMIUS Slovakia 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345276/content/149490/download","filename":"LUMIUS Ostatné - ZP obec Rohožník.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345276/content/149491/download","filename":"LUMIUS Kritéria - ZP obec Rohožník.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MET Slovakia a.s. 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149437/download","filename":"MET OR_cestne vyhlasenie pravdive.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149438/download","filename":"OR_cestne vyhlasenie suhlasi so zverejnením v CRDVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149439/download","filename":"OR_cestne vyhlasenie_distribucna siet+ramcova dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149440/download","filename":"OR_cestne vyhlasenie_OTP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149441/download","filename":"OR_cestne vyhlasenie_suhlasi s OP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149442/download","filename":"OR_cestne vyhlasenie_suhlasi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149443/download","filename":"OR_cestne_vyhlasenie_podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149444/download","filename":"OR_Zavazna_cenova_ponuka_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149445/download","filename":"OR_zoznam dodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149446/download","filename":"Povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149447/download","filename":"Ramcova_dohoda_distribucia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345273/content/149448/download","filename":"Referencie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZSE Energia a.s. 31. Október 2014 31. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345246/content/149862/download","filename":"ZSE - Dodávka zemného plynu Rohožník - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345246/content/149863/download","filename":"ZSE - Dodávka zemného plynu Rohožník - Kritéria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 30. Október 2014 30. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345258/content/149498/download","filename":"zápisnica z otvárania kritéria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. December 2014 11. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/345249/content/149342/download","filename":"Zmluva o dodávke plynu - MET Slo.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×