CPV kód

44113700-2

Materiály na opravu ciest

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 1 265 789 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 169 200 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 1 385 112 EUR
Mesto Nitra 1 910 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 63 486 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 225 265 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 421 720 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 29 709 447 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 75 480 EUR
Obec Orechová Potôň 1 425 EUR
Obec Halič 1 6 533 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 17 1 298 711 EUR
SVOMA, s.r.o. 1 6 533 EUR
DOPRA - VIA, a.s. 25 554 885 EUR
BITUNOVA spol. s r.o. 25 2 258 262 EUR
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 1 42 750 EUR
VSK MINERAL s.r.o. 1 20 000 EUR
RAVEN a.s. 3 29 800 EUR
PARAPETROL, a.s. 5 6 198 EUR
Pasz s. r. o. 3 89 881 EUR
ASTAP stavby, s.r.o. 1 3 250 EUR
Rastislav Pavlus 2 13 097 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 532 374 EUR 2015 Tovary Nie 5
Materiály na aplikáciu postrekových technológií a vysprávky vozoviek Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 816 612 EUR 2015 Tovary Nie 1
Materiály na aplikáciu postrekových technológií Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 637 057 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 31 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 38 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 31 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes alebo ekvivalent Obec Orechová Potôň 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 140 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C60B4 Mesto Nitra 1 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
II. Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Košického samosprávneho kraja 68 890 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 688 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier a ich súčastí Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 4 623 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 27 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999 EUR 2017 Tovary Nie 1
Materiál na aplikáciu postrekových technológií - kationaktívna asfaltová emulzia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 208 260 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier a ich súčastí - II. časť Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 28 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 19 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier a ich súčasti - III. časť Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 984 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál na aplikáciu postrekových technológií - kationaktívna asfaltová emulzia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 192 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 22 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 24 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna emulzia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 97 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne drvené kamenivo určené pre vysprávky ciest vysprávkovými súpravami TURBO 5000 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 23 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zálievka a adhézna náterová hmota Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 44 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 28 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 24 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 17 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiály na aplikáciu postrekových technológií Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 183 447 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 898 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná zmes Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 10 666 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná zmes Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 850 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová emulzia C65B4 alebo ekvivalent Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 87 400 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná zmes Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná zmes Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách asfaltovým betónom Obec Halič 10 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 661 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 12 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna emulzia Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 97 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 22 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kationaktívna asfaltová emulzia nemodifikovaná Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 11 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Katiónaktívna asfaltová emulzia Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 203 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiály na aplikáciu postrekových technológií Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 91 205 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×