Obstarávanie

Kationaktívna asfaltová emulzia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
44 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
35 625,00
Zaplatené:
80.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113700-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Kationaktívna asfaltová emulzia pre spojovacie a regeneračné postreky spĺňajúca normu EN 13808 a KLEaZ 1/2012.; Kationaktívna asfaltová emulzia pre ručné vysprávky vozoviek alebo opravy tryskovou metódou spĺňajúca normu EN 13808 a KLEaZ 1/2012.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: druh asfaltu, Hodnota / charakteristika: AC 70/100; AC 100/160; AC 160/220; Technické vlastnosti: skladovatelnosť, Hodnota / charakteristika: 6 mesiacov

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Kationaktívna asfaltová emulzia pre spojovacie a regeneračné postreky, Jednotka: t, Minimum: 5, Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: obsah asfaltu, Jednotka: %, Minimum: 38, Maximum: 41, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: zostatok na site 0,5mm, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: 0,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: kyslosť, Jednotka: pH, Minimum: 1, Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: hodnota štiepateľnosti, Jednotka: žiadna, Minimum: 120, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: doba výtoku pri 40 C°, otvor 2 mm, Jednotka: s, Minimum: , Maximum: 20, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: obsah spojiva (podľa obsahu vody), Jednotka: % (m/m), Minimum: 38, Maximum: 42, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: priľnavosť, Jednotka: % obalenia, Minimum: 75, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kationaktívna asfaltová emulzia rýchloštiepna pre ručné vysprávky vozoviek alebo opravy tryskovou metódou TURBO, PATCHMATIC, Jednotka: t, Minimum: 5, Maximum: 60, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: obsah asfaltu, Jednotka: %, Minimum: 58, Maximum: 61, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: zostatok na site 0,5mm, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: 0,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: kyslosť, Jednotka: pH, Minimum: 2, Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: hodnota štiepateľnosti, Jednotka: žiadna, Minimum: 70, Maximum: 130, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: doba výtoku pri 40 C°, otvor 2 mm, Jednotka: s, Minimum: 15, Maximum: 45, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: obsah spojiva (podľa obsahu vody), Jednotka: % (m/m), Minimum: 58, Maximum: 62, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: priľnavosť, Jednotka: % obalenia, Minimum: 75, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. 3 42 750,00 20% EUR 12. Júl 2018 163930

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×