Obstarávanie

Asfaltová zálievka a adhézna náterová hmota


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 175,00
Zaplatené:
73.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113700-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kg,l
Množstvo:
1040.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

zalievanie a oprava trhlín a prasklín na vozovke za horúca

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: adhézny náter - odolnosť voči starnutiu, poveternostným podmienkam, soli,kyseline, Hodnota / charakteristika: ano; Technické vlastnosti: adhézny náter - plasticko - elastická- dobre znáša pohyby v špáre, Hodnota / charakteristika: ano; Technické vlastnosti: adhézny náter-vysoká priľnavosť na minerálne povrchy, Hodnota / charakteristika: ano

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: teplota spracovania zálievky, Jednotka: C, Minimum: 160, Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: asfaltová zálievka  -v balení:kartón, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: množstvo asfaltovej zálievky, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: bod mäknutia asfaltovej zálievky, Jednotka: C, Minimum: 93, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: tepelná odolnosť- pružná regenerácia asfaltovej zálievky, Jednotka: %, Minimum: 55, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: objemová hmotnosť asfaltovej zálievky pri 25 stupňov C, Jednotka: mg/m3, Minimum: 1,133, Maximum: 1,137, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: počiatočná dĺžka stečenia asfaltovej zálievky, Jednotka: mm, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: adhézny náter-  v balení:, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: množstvo adhézneho náteru, Jednotka: l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PARAPETROL, a.s. 2 1 410,00 20% EUR 2. August 2018 163174

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×