Dodávateľ

RAVEN a.s.

Považská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RAVEN a.s.

IČO: 31595804

Adresa: Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica

Registračné číslo: 2018/3-PO-D6144

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Marec 2018

Záznam platný do: 9. Marec 2021

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 203 401,00 EUR 3 3
2015 571 606,00 EUR 4 4
2016 150 035,60 EUR 9 9
2017 425 557,87 EUR 14 14
2018 54 134,91 EUR 4 4
2019 36 510,70 EUR 7 7
2020 7 912,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 113 040,00 EUR 2 2
2015 122 018,00 EUR 4 4
2016 662 056,60 EUR 9 9
2017 405 614,87 EUR 13 13
2018 102 005,91 EUR 6 6
2019 36 510,70 EUR 7 7
2020 7 912,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 1 444 091,41 1444091.41 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 800,00 1800.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 3 266,67 3266.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 104 224,00 104224.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 974,00 5974.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 305,00 4305.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 67 202,00 67202.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 816,00 8816.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 378,00 21378.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 539 949,00 539949.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 527,00 13527.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 361,00 90361.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 928,00 27928.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 300 000,00 300000.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 46 343,00 46343.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 528,00 1528.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 497,00 9497.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá a ich súčasti typ Kremsbarrier 2 MH2C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 982,50 9982.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá a ich súčasti typ Kremsbarrier KB2 RH2C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 646,50 3646.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá a ich súčasti typ Kremsbarrier KB2 MH2C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 320,60 6320.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1 RN2C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 638,50 1638.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá a ich súčasti typ Kremsbarrier 2 MH2C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 982,50 9982.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 2 MH2C/1RH1C a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 808,50 9808.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier a ich súčastí Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 800,00 9800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka súčasti zvodidlového systému Kremsbarrier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 890,00 7890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roxory Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 5 800,00 5800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá a ich súčasti systému Kremsbarrier KB2 a KB3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 498,20 6498.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 917,00 6917.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier a ich súčasti Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier a ich súčastí - II. časť Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1RH1C a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 636,50 6636.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka súčasti zvodidlového systému Kremsbarrier Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier a ich súčasti - III. časť Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1RH1C a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 574,50 9574.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier 1 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 000,00 13000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1RH1C a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 912,00 9912.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 532,00 22532.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1RH1C a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 251,60 6251.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1RH1C a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 512,95 9512.95 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 562,00 2562.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 446,00 446.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 875,00 4875.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1RH1C a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 586,65 9586.65 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oceľové zvodidlá typ Kremsbarrier 1RH1C a ich súčasti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 276,50 3276.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 912,00 7912.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 149 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Harvánek
Adresa:
Šoltésovej 159 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Harvánek
Adresa:
Šoltésovej 159 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Bartošík Šváby s.r.o.
Adresa:
Plynárenská 7/A Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×