Dodávateľ

MR Diagnostic, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MR Diagnostic, s.r.o.

IČO: 35844825

Adresa: Račianska72 72, Bratislava

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5231

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Jún 2017

Záznam platný do: 5. Jún 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 47 034,00 EUR 1 1
2015 15 840,00 EUR 1 1
2016 50 004,67 EUR 3 3
2017 22 932,50 EUR 5 5
2018 124 592,00 EUR 5 5
2019 290,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 47 034,00 EUR 1 1
2015 15 840,00 EUR 1 1
2016 50 004,67 EUR 3 3
2017 22 932,50 EUR 5 5
2018 124 592,00 EUR 5 5
2019 290,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 16 416,67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 2 917,50 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 15 840,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 22 700,00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 114 132,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 33 098,00 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 33 999,00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 16 490,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 5 100,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zdravotníckej techniky a lekárskeho prístrojového vybavenia Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 133 900,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zostava spirometra a bodypletyzmografu s kabínou Univerzitná nemocnica Martin 39 700,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
ICG Elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientný servoventilátor pre intenzívnu starostlivosť Nitriansky samosprávny kraj 21 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na komplexné funkčné vyšetrenie pľúc Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 33 331,23 EUR 2016 Tovary Nie 1
Test Kit NIOX MINO Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
ICG elektródy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 720,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie transfer faktora pľúc a spirometrie Fakultná nemocnica Trenčín 19 080,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
ICG elektródy 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 660,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálna váha pre obéznych Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 560,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračná pumpa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 540,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektródy na snímanie ICG signálov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 640,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj pre meranie transfer faktora pľúc a spirometrie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 22 821,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pľúcny ventilátor Univerzitná nemocnica Martin 89 760,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie pre kľudové a záťažové EKG, vrátane ergospirometrie a prístroja na odstraňovanie hlienového sekrétu. Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 34 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bakteriálny a vírusový jednorazový filter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360,00 EUR 2019 Tovary Nie 1http://www.mr-diagnostic.cz


+421220633367

+420776172747


smid@mr-diagnostic.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Radek Černý
Adresa:
Marie Majerové Sokolov 35605
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Radek Černý
Adresa:
Marie Majerové Sokolov 35605
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MARCO & LUCAS Legal, s. r. o.
Adresa:
498 Rovinka 90041

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×