Dodávateľ

TATRAMETAL PP s.r.o.

Poprad
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TATRAMETAL PP s.r.o.

IČO: 44932766

Adresa: Teplická cesta 2, Poprad

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5251

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Jún 2017

Záznam platný do: 6. Jún 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 98 021,00 EUR 1 1
2015 600 205,00 EUR 3 3
2016 111 240,00 EUR 1 1
2018 1 246 160,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 98 021,00 EUR 1 1
2015 600 205,00 EUR 3 3
2017 111 240,00 EUR 1 1
2018 1 246 160,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 157 577,00 EUR
Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. 1 161 409,00 EUR
Obec Reľov 1 111 240,00 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 1 98 021,00 EUR
Elena Velebírová - ELÁN 1 335 628,00 EUR
Mesto Spišská Belá 1 862 409,00 EUR
Mária Smolenová 1 107 000,00 EUR
Obec Gánovce 1 222 342,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia časti kultúrneho domu na cezhraničné kultúrno-konferenčné centrum Mesto Spišská Stará Ves 97 701,00 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia doškoľovacieho a rekreačného strediska Zálesanka Elena Velebírová - ELÁN 285 714,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Teplotechnické úpravy obvodových konštrukcií budov, trakt "B" Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 160 000,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Píla Hrabušice - Zníženie enegretickej náročnosti Mária Smolenová 109 946,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Komunitné centrum Obec Reľov 130 803,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Areál lesnej pedagogiky - materská škola Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. 161 409,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie kapacít MŠ v obci Gánovce Obec Gánovce 222 342,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej. Mesto Spišská Belá 862 409,00 EUR 2018 Práce Áno 1
+421527881284

+421527881284


sekretariat@tatra-metal.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 15 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. František Depta
Adresa:
Nová 29 Spišská Belá 059 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniela Deptová
Adresa:
Nová 29 Spišská Belá 059 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniela Deptová
Adresa:
Nová 29 Spišská Belá 059 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
13. Apríl 2017
Záznam do:
11. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. František Depta
Adresa:
Nová 29 Spišská Belá 059 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
13. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Námestie svätého Egídia 93 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.09.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 13.04.2017 do: 11.09.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×