Dodávateľ

ASSISTA Slovakia, s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ASSISTA Slovakia, s.r.o.

IČO: 00643661

Adresa: Tajovského 7, Bratislava

Registračné číslo: 2018/8-PO-D8579

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. August 2018

Záznam platný do: 6. August 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 605,69 EUR 3 3
2017 214 910,99 EUR 3 3
2018 0,00 EUR 1 1
2019 197 205,11 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 24 605,69 EUR 3 3
2017 214 910,99 EUR 3 3
2018 0,00 EUR 1 1
2019 197 205,11 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Technická univerzita v Košiciach 1 14 405,83 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 363 067,55 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 4 23 093,86 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 36 154,55 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 5 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroj na meranie hluku a vibrácií Technická univerzita v Košiciach 17 287,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analyzátor na statimové a rutinné vyšetrenia včítane dodávok diagnostík Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 202 017,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suchá chémia Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 6 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diagnostické súpravy a kalibračný a kontrolný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 826,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka diagnostík pre vykonávanie analýz Analyzátorom na statimové a rutinné vyšetrenia so súvisiacimi službami Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 161 156,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 621,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biochemické testy a kalibrátory Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 14 336,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Suchá chémia a príslušenstvo Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 7 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421905880517


k.molnarova@assista.at
kunova@assista.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 39 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr. Erich Lindeck - Pozza
Adresa:
Tajovského 7 Bratislava 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Raphael Lindeck - Pozza
Adresa:
Rudolf-Kassner-Gasse 32 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Elisabeth Lindeck-Pozza
Adresa:
Rudolf-Kassner-Gasse 32 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Elisabeth Lindeck-Pozza
Adresa:
Rudolf-Kassner-Gasse 32 Viedeň 1190
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Erich Lindeck - Pozza
Adresa:
Tajovského 7 Bratislava 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Juraj Lelák
Adresa:
29. augusta 19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
BEATOW PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Panenská 23 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 3.10.2019 do: 27.01.2020

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 3.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×