Dodávateľ

MeWAdia s.r.o.

Brno
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MeWAdia s.r.o

IČO: 27683818

Adresa: Hlinky 133/64, Brno

Registračné číslo: 2019/7-PO-F809

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Júl 2019

Záznam platný do: 15. Júl 2022

Posledná zmena: 23. Júl 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 776,77 EUR 4 4
2017 33 609,50 EUR 3 3
2018 13 566,80 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 776,77 EUR 4 4
2017 33 609,50 EUR 3 3
2018 13 566,80 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 14 676,30 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 30 333,06 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 9 890,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 859,50 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 1 194,21 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Endoskopická kamera FULL HD Fakultná nemocnica Trnava 27 596,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optika na laparoskopiu so svetelným káblom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 968,36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optika 70 stupňov 175mm Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 718,58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hlava oftalmoskopu PanOptic Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 965,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnosticko - chirurgický mikroskop vrátane endoskopu a príslušenstva Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 10 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rukoväť k oftalmoskopu s príslušenstvom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 387,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
FULL HD VIDEOREŤAZEC Fakultná nemocnica Trnava 32 898,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Otoskopický set Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Videogastroskop vrátane príslušenstva Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 16 517,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručičkový manometer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 13 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Attila Kürti
Adresa:
Hospodárska 12 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lenka Havlíková
Adresa:
Neklež 9 Brno 62800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Attila Kürti
Adresa:
Hospodárska 12 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lenka Havlíková
Adresa:
Neklež 9 Brno 62800
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Adriana Ručkayová
Adresa:
Inovecká 8 Nové Mesto nad Váhom 91501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×