Osoba

Ing. Zdeněk Kašpar


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Zdeněk Kašpar
Adresa:
Odlehlá 817/37 Praha 9 19000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
2
Obstarávaní:
29
Zmlúv:
30
V celkovej hodnote:
5,415,932 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 62914511 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
SIOT Trade s.r.o. 28970535 Áno
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 62914511 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Štátny veterinárny a potravinový ústav Diagnostické súpravy na vyšetrenie BSE 83,880 EUR 29. Jún 2016
Víno Hubinský, s.r.o. Technológia na spracovanie hrozna a následnú výrobu vína 18,372 EUR 28. September 2015
A1SYNTH, s. r. o. Modernizácia laboratórnej techniky. 99,830 EUR 15. Máj 2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Prístroje a zariadenia pre fundamentálne štúdium imunomodulačnej aktivity cytokínov 2,320,427 EUR 5. November 2015
IMUNA PHARM, a.s. Materiál pre laboratória, výrobu a výskum vo farmaceutickej oblasti. 663,100 EUR 6. Október 2014
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 901,647 EUR 14. Júl 2014
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach API testy a činidlá k API testom 1,760 EUR 31. Október 2017
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Diagnostiká 360 EUR 29. November 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Kalibračný software a súbor analytických kalibrácií pre FT - IR spektrometer PRE MUŠTY A PRE VÍNA 1,116 EUR 20. Júl 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Agar 466 EUR 18. November 2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Chemikálie, referenčné materiály, spotrebný materiál, živné pôdy, médiá a ostatný materiál 264,000 EUR 23. Február 2015
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Chemikálie, referenčné materiály, spotrebný materiál, živné pôdy, médiá a ostatný materiál 110,276 EUR 25. Február 2015
ALFA BIO, spol.s r.o. Obstaranie inovatívnych technológií 57,034 EUR 7. Jún 2018
Národná transplantačná organizácia PCR termocyklér s 96 jamkovým blokom 0 EUR 6. Júl 2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Príslušenstvo k textúrometru TA.XT Plus 2,480 EUR 24. Jún 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Analyzátor pre stanovenie kvalitatívnych parametrov obilnín, olejnín, strukovín a múky – NIR analyzátor 25,000 EUR 8. Júl 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Analyzátor obsahu soli 4,867 EUR 26. Október 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Kyslý reakčný pufer k chloridmetru M926 0 EUR 1. Marec 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Zariadenia na meranie priepustnosti fólií vodnou parou a plynmi 80,000 EUR 22. December 2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Chemikálie 0 EUR 13. Október 2017
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Výučbové výmenníky tepla 9,375 EUR 20. September 2018
MPC PLUS spol. s r.o. Vybavenie laboratória pre mlynský priemysel 175,726 EUR 26. August 2014
A1SYNTH, s. r. o. Stereoselektívna príprava beta-aminokyselín ako základných stavebných kameňov pre prípravu beta-peptidov 447,740 EUR 16. Júl 2015
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Lactoscan SCC KIT 404 EUR 12. Marec 2019
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prístroje na analýzu mlieka s príslušenstvom alebo ich ekvivalenty 9,500 EUR 17. Január 2018
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Filtračné sáčky 962 EUR 23. Máj 2016
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Software - Data systém - laboratórna kniha 1,116 EUR 20. Júl 2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Dvojmiestny prístroj na stanovenie čísla poklesu s príslušenstvom 25,788 EUR 21. Jún 2018
Štátny veterinárny a potravinový ústav Diagnostické súpravy na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka a homogenizačné skúmavky 101,329 EUR 20. Jún 2018
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Výučbové výmenníky tepla 9,378 EUR 28. Jún 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×