Obstarávanie

Obstaranie inovatívnych technológií


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
ALFA BIO, spol.s r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
608 409,00
Konečná suma(Bez DPH):
484 473,00
Zaplatené:
79.62%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42000000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obstaranie nasledovných technológií: 1. Kuter 2. Chladiaca sústava 3. Regálový systém 4. Skladovacie boxy 5. Analyzátory kvality potravín

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PSG PLUS s.r.o. 1 128 000,00 Neuvedené EUR 10. September 2018 99359
Lambda Control s.r.o. 3 188 439,00 Neuvedené EUR 4. Jún 2018 99360
Lambda Control s.r.o. 3 111 000,00 Neuvedené EUR 4. Jún 2018 99361
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 57 034,00 Neuvedené EUR 7. Jún 2018 99362

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035590/content/863834/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. November 2016 18. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/739382/content/484702/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/739382/content/484703/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu- časť Kuter 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792903/content/654961/download","filename":"§57 ods.2- Kuter.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRIMACHLAD, s.r.o. 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035540/content/863762/download","filename":"CP-Primachlad-krit..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035540/content/863763/download","filename":"CP-Primachlad-ostat.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov 24. November 2016 24. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741284/content/494221/download","filename":"Vysvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741284/content/494222/download","filename":"Zásobník 20m3 IKL 3-0133-00(2016.04.28).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741284/content/494224/download","filename":"Schéma.pdf"}]
Ponuky uchádzačov O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035552/content/863792/download","filename":"CP-BioPro-krit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035552/content/863793/download","filename":"CP-BioPro-ost..pdf"}]
Ponuky uchádzačov BITO-Skladovacia technika s.r.o. 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035565/content/863808/download","filename":"CP-BITO-krit .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035565/content/863809/download","filename":"CP-BITO-ostatne .pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. Február 2017 2. Február 2017 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods. 2 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792899/content/654954/download","filename":"§55 ods.2- Analyzátory.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792899/content/654955/download","filename":"§55 ods.2- Boxy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792899/content/654956/download","filename":"§55 ods.2- Chladenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792899/content/654957/download","filename":"§55 ods.2-Regále.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792899/content/654958/download","filename":"§55 ods.2- Kuter.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749033/content/422224/download","filename":"Vysvetlenie č.3.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 15. Február 2018 15. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944495/content/844642/download","filename":"17607_6000_2017_ODI.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PSG PLUS s.r.o. 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035569/content/863816/download","filename":"CP-PSG-krit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035569/content/863817/download","filename":"CP-PSG-ostat.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov č.2 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745392/content/398753/download","filename":"Vysvetlenie č.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745392/content/398754/download","filename":"SCHEMA2+AUT AlfaBio-Model.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Bohuslav Lipavský 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035571/content/863823/download","filename":"CP-Lipavský-krit..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035571/content/863824/download","filename":"CP-Lipavský-osta.pdf"}]
Zmluva Kúpna Zmluva 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035605/content/863868/download","filename":"Kupna zmluva PSG(2)_redacted.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LABO - SK, s. r. o. 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035546/content/863782/download","filename":"CP-LABO-SK ostat..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035546/content/863783/download","filename":"CP-LABO-Sk-krit..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035538/content/863755/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035586/content/863830/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov META skladovací technika, s.r.o., organizačná zložka 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035559/content/863800/download","filename":"CP-META-krit..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035559/content/863801/download","filename":"CP-META-ostat.pdf"}]
Zmluva Kúpna Zmluva 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035611/content/863873/download","filename":"Kupna zmluva_OK BIO PRO (1)_redacted.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035594/content/863845/download","filename":"správa o zákazke §24 ZVO-Chladenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035594/content/863846/download","filename":"správa o zákazke-Kuter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035594/content/863847/download","filename":"správa o zákazke-Regále.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035594/content/863848/download","filename":"Správa podľa § 24ZVO-Analyzátory.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035594/content/863849/download","filename":"správa podľa §24ZVO-Boxy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LAMBDA CONTROL s.r.o. 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035542/content/863775/download","filename":"CP-LAMBDA-krit..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035542/content/863776/download","filename":"CP-LAMBDA-ostat.pdf"}]
Zmluva Kúpna Zmluva 21. September 2018 21. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035600/content/863864/download","filename":"Kupna zmluva_LAMBDA(3)_redacted.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 22. November 2016 22. November 2016 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×