Obstarávateľ

IMUNA PHARM, a.s.

Šarišské Michaľany

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 946 930,00 EUR 3
2015 10 388 876,00 EUR 5
2016 76 913,00 EUR 1
2018 8 249 709,00 EUR 2
2019 318 950,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2017 1
2018 2
2019 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MIGI, spol. s r.o. 1 1 430 055,00 EUR
Hermes LabSystems, s.r.o. 1 2 137 850,00 EUR
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 1 663 100,00 EUR
PHAR SERVICE , a.s. 1 173 850,00 EUR
LABO - SK, s. r. o. 2 169 400,00 EUR
PHAR SERVICE, a.s. 3 7 927 840,00 EUR
WISTAR INSTITUTE OF ANATOMY AND BIOLOGY 1 197 472,00 EUR
CEEOR Institute s.r.o. 1 320 000,00 EUR
Albertina Trading, spol. s r.o. 1 299 332,00 EUR
BD 5, s. r. o. 2 6 430 809,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Výroba kombinovanej vakcíny a založenia seed lot systému - prístroje a zariadenia 186 930,00 173 850,00 93.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Inovácia výrobno- technických a technologických zariadení a prístrojov pre spoločnosť IMUNA PHARM, a.s. 8 140 166,00 7 927 840,00 97.39% EUR 2015 Tovary Áno 3 Áno
Zlepšenie energetickej hospodárnosti v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. 1 431 906,00 1 430 055,00 99.87% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Dodávka vírusu Rubeoly 197 472,00 197 472,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 1 Áno
Materiál pre laboratória, výrobu a výskum vo farmaceutickej oblasti. 663 100,00 663 100,00 100.0% EUR 2014 Tovary Áno 1 Áno
Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor. 96 900,00 96 900,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Obstaranie služieb výskumu a vývoja pre projekt Kompetenčné centrum 320 000,00 320 000,00 100.0% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Zavedenie inovatívnych technológií vo výrobe dialyzačných koncentrátov v spoločnosti IMUNA PHARM, a.s. 299 332,00 299 332,00 100.0% EUR 2015 Tovary Áno 1 Áno
INFÚZNE ROZTOKY - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov 2017 Tovary Áno 0 Nie
Zvýšenie energetickej účinnosti na objektoch skladov 1, 2, 3 2018 Práce Áno 0 Nie
INFÚZNE ROZTOKY - inovačné opatrenia vo výrobe roztokov 6 111 859,00 6 111 859,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Nákup chemikálií, ochranných pomôcok a laboratórneho materiálu 76 913,00 60 416,66 78.55% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rozšírenie výroby sterilných liekových foriem 2 137 850,00 2 137 850,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 1 Áno
Chemikálie a laboratórny materiál 2018 Tovary Áno 0 Nie
Veľkoobjemové irigačné roztoky - vývoj a výroba 318 950,00 318 950,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 1 Áno
Štúdie vyluhovateľnosti a extrakcie látok z produktov z PP obalov 2019 Služby Áno 0 Nie
Nákup práv k produktom 2019 Služby Áno 0 Nie
Výskum adaptéra na infúzne vaky 2019 Služby Áno 0 Niehttp://www.imuna.sk


+421514562204
+421514562300


sekretariat@imuna.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×