Obstarávanie

Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
901 647,00
Konečná suma(Bez DPH):
901 647,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38000000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, v členení: 1) Prístroj na meranie absolútneho počtu kópií nukleových kyselín vo vzorkách s využitím PCR 1 ks, 2) Automatický izolátor nukleových kyselín 1 ks, 3) Hlboko mraziaci pult 1 ks, 4) PCR Termocykler 1 ks, 5) Chladiaca centrifúga 1 ks, 6) Komora na stabilitné testy 1 ks, 7) Bodotávok na určenie bodu topenia nových látok 1 ks, 8) Sušiareň 115 l s nútenou cirkuláciou 1 ks, 9) Laserový merač častíc 1 ks, 10) Kvapalinový chromatograf s príslušenstvom 1 ks, 11) Kompaktný izokratický systém 2 ks, 12) ph meter vrátane laboratórnej elektródy, teplotnej sondy a stojanu na elektródy - 3 ks, 13) Konduktometer 2 ks, 14) UV - VIS spektrofotometer 1 ks, 15) Predvážky 2 ks, 16) Flurescenčný mikroskop 1 ks, 17) Spektrofotometer kvapôčkový s kyvetou -1 ks, 18) Sterilizátor teplovzdušný 1 ks, 19) Kryomikrotom - 1 ks, 20) Mikroskop svetelný/fluorescenčný s farebnou kamerou 1 ks, 21) Kombinovaná chladnička s mrazničkou 2 ks, 22) Analytické váhy 2 ks, 23) Phmeter s príslušenstvom 1 ks, 24) Dávkovacie zariadenia 3 ks, 25) Miešadlo magnetické s ohrevom 1 ks, 26) Chladená univerzálna centrifuga 1 ks, 27) Miniinkubátor 1 ks, 28) Teplotný logger 1 ks, 29) Termoblok s chladením 1 ks, 30) Horizontálna elektroforéza so zdrojom 1 ks, 31) Horizontálna blottovacia jednotka 1 ks, 32) Komora na gél 1 ks, 33) Fotodokumentačné zariadenie 1 ks, 34) Sušička gélov 1 ks, 35) PCR box 1 ks, 36) ELISA reader 1 ks, 37) ELISA premývačka 1 ks, 38) Dávkovacie zariadenia 3 ks, 39) Hlbokomraziaci box 1 ks, 40) Termocyklér s gradientom 1 ks, 41) Zalievací automat 1 ks, 42) Mikrotom 1 ks, 43) Laminárny box triedy II 1 ks, 44) Stereomikroskop so zoomom 1 ks, 45) Stereotaxický aparát 1 ks, 46) Miešadlo magnetické bez ohrevu 1 ks, 47) Trepačka na mikrotitračné platničky 2 ks, 48) Orbitálna trepačka 1 ks, 49) Kombinovaná centrifúga s vortexom 1 ks, 50) UV-VIS spektrofotometer s ohrevom 1 ks, 51) Real - time PCR 1 ks, 52) Spektrofotometer pre meranie mikrolitrových vzoriek 1 ks, 53) Chladená centrifúga - 1 ks, 54) Termostat s chladením 2 ks, 55) Analyzátor vlhkosti 1 ks, 56) PCR box 2 ks, 57) Ultrazvuková čistička -1 ks. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode 6.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, - montáž a inštalácia zariadenia a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii, - uvedenie zariadenia do prevádzky, - odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, - odovzdanie dokumentácie - technická dokumentácia, manuál pre obsluhu, - zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia na mieste dodania, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu, - servisné služby dostupné do 3 dní. V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 901 647,00 0% EUR 14. Júl 2014 65476

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska povinne zverejnené dokumenty na stránke verejného obstarávateľa 16. Júl 2014 16. Júl 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7658/content/2437/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-zapisnica-2-PU.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7661/content/2409/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-zapisnica-3-vyhodnotenie-ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7661/content/2410/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-zapisnica-5-pred eA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Júl 2014 16. Júl 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7631/content/2375/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-sprava_o_zakazke-par 21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7652/content/2380/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-ponuka-OKServis.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Máj 2014 14. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7646/content/2401/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-SP-pdf.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 12. Marec 2014 12. Marec 2014 []
Zápisnica Zápisnica 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7628/content/2363/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-zapisnica-6-po eA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Apríl 2014 3. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7625/content/2414/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor technika-OP 1 1 2-vysledok-info-profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LABO-SK, s.r.o. 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7649/content/2420/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-ponuka-LABOsk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Apríl 2014 10. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7643/content/2381/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-vysledok-vyhodnotenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Júl 2014 16. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7655/content/2411/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-zapisnica 1-otvaranieOstatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/7655/content/2412/download","filename":"UVL KE-2013-04-NZ-VS-labor.technika-OP 1.1.2-zapisnica-4-otvaranie-kriteria – kópia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×