Obstarávanie

Diagnostické súpravy na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka a homogenizačné skúmavky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
113 160,00
Konečná suma(Bez DPH):
101 328,60
Zaplatené:
89.54%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
balenie (podľa technickej špecifikácie)
Množstvo:
158.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Diagnostické súpravy PrioSTRIP BSE Kit na vyšetrenie prítomnosti patologického priónového proteínu u hovädzieho dobytka a homogenizačné skúmavky PRYPCONS

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Diagnostická súprava musí byť schválená v súlade s platnou legislatívou , Hodnota / charakteristika: pre rýchle testovanie v rámci monitoringu TSE v Slovenskej republike ; Technické vlastnosti: Diagnostická súprava musí byť schválená v súlade s platnou legislatívou , Hodnota / charakteristika: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií; Technické vlastnosti: Diagnostická súprava PrioSTRIP BSE Kit, Hodnota / charakteristika: na vyšetrenie prítomnosti priónového proteínu u hovädzieho dobytka; Technické vlastnosti: Formát testu musí umožniť, Hodnota / charakteristika: vyšetrovanie vzoriek v malých skupinách (maximálne 8 vzoriek v jednom testovacom cykle) bez ďalšieho nadmerného zvyšovania strát pri testovaní malých skupín vzoriek; Technické vlastnosti: Čas trvania jedného testovacieho cyklu, Hodnota / charakteristika: nepresiahne 100 minút; Technické vlastnosti: Princíp testu musí umožniť, Hodnota / charakteristika: použitie vizuálneho odčítania výsledkov bez použitia ďalších technických zariadení na detekciu výsledkov, na základe ktorého je možné jednoznačne určiť výsledok testu; Technické vlastnosti: Diagnostická súprava PrioSTRIP BSE Kit musí umožniť, Hodnota / charakteristika: v prípade pozitívneho výsledku použitie homogenátu v teste určenom pre konfirmáciu pozitívnych výsledkov v rýchlom teste; Technické vlastnosti: Homogenizačné skúmavky PRYPCONS, Hodnota / charakteristika: sú určené na homogenizáciu mozgového tkaniva; Technické vlastnosti: Homogenizačné skúmavky PRYPCONS, Hodnota / charakteristika: musia byť kompatibilné s homogenizačným zariadením FASTH

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Expiračná doba diagnostickej súpravy (od dodania), Jednotka: mesiac, Minimum: 8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Počet testovacích súprav musí umožniť vyšetrenie , Jednotka: vzorka, Minimum: 16500, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Diagnostické súpravy  PrioSTRIP BSE Kit (470 ks v 1 balení), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36; Technické vlastnosti: Homogenizačné skúmavky PRYPCONS (48 ks v 1 balení), Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 122

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 1 101 328,60 0% EUR 20. Jún 2018 166188

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×