Obstarávanie

Chemikálie, referenčné materiály, spotrebný materiál, živné pôdy, médiá a ostatný materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
374 276,00
Konečná suma(Bez DPH):
374 276,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Chemikálie, referenčné materiály, spotrebný materiál, živné pôdy, médiá a ostatný materiál. Podrobný opis a množstvo je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 3 264 000,00 0% EUR 23. Február 2015 71135
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 3 110 276,00 0% EUR 25. Február 2015 71136

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514092/content/178203/download","filename":"sprava_podľa_§_21_ZVO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514098/content/177970/download","filename":"sutazne_podklady_pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514098/content/177971/download","filename":"obchodne_podmienky_ramcova_dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514098/content/177972/download","filename":"obchodne_podmienky_kupna zmluva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods.9 písm d) zákona o VO 22. Október 2014 22. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514110/content/177893/download","filename":"Informacia_podla_§_136_ods_9_pism_d_ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514077/content/178149/download","filename":"kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514077/content/178150/download","filename":"nacenenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514077/content/178151/download","filename":"zmluvy.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. Marec 2015 3. Marec 2015 []
Zmluva Zmluva 3. Marec 2015 3. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514113/content/177921/download","filename":"Rámcová dohoda + Príloha č. 1a + Príloha č. 2 - text-1 CRZ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Marec 2015 3. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514116/content/177975/download","filename":"kupna_zmluva_zverejnena.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods.1 ZVO ostatne 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514101/content/178009/download","filename":"Informacia_§_41_ods_1_ZVO_ostatne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514074/content/177974/download","filename":"ciastkova_zapisnica_z_vyhodnotenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LABO-SK, s.r.o. 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514080/content/177894/download","filename":"K-03-Nacenenie_predmetu_zakazky_cast1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514080/content/177895/download","filename":"K-04-Nacenenie_predmetu_zakazky_cast2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KVANT spol. s.r.o. 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514083/content/177956/download","filename":"K-03-Nacenenie_predmetu_zakazky_cast1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514083/content/177957/download","filename":"K-04-Nacenenie_predmetu_zakazky_cast2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. Marec 2015 3. Marec 2015 []
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods.1 ZVO kriteria 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514104/content/178120/download","filename":"Informacia_§_41_ods_1_ZVO_kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Predbežné oznámenie 23. Jún 2014 23. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514065/content/177913/download","filename":"Predbežné oznámenie EÚ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514065/content/177914/download","filename":"Predbežné oznámnie UVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 136 ods.9 písm c) zákona o VO 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514107/content/178162/download","filename":"Informacia_136_ods._9_pism_c_ZVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514089/content/178159/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514089/content/178160/download","filename":"zapisnica_z_vyhodotenia_po_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514089/content/178161/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_pred_EA .pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/514086/content/178000/download","filename":"zapisnica_z_otvarania _obalok.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 3. Júl 2014 3. Júl 2014 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×