Obstarávanie

Prístroje na analýzu mlieka s príslušenstvom alebo ich ekvivalenty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 117,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 916,66
Zaplatené:
60.35%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38434530-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

prístroje na analýzu mlieka určené  na vedecké a pedagogické účely v oblasti výskumu poľnohospodárskej výroby a produkcie mlieka

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Milk analyser Lactoscan MCC W V3, Hodnota / charakteristika: Automatický analyzátor na meranie obsahových zložiek v mlieku; Technické vlastnosti: Presná a stabilná kalibrácia, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zabudovaná tlačiareň, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Dotyková obrazovka, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zabudované peristaltické čerpadlo pre čistenie prístroja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Dobrá opakovateľnosť, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Autorizovaný aplikačný, kalibračný a technický servis, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rozhranie RS232, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 3 kalibrácie, Hodnota / charakteristika: I. Kalibrácia : surové kravské mlieko II. Kalibrácia : surové ovčie mlieko III. Kalibrácia : pasterizované kravské mlieko; Technické vlastnosti: 2. Milk analyser Lactoscan SCC, Hodnota / charakteristika: Analyzátor pre presné počítanie somatických buniek na princípe fluorescenčného mikroskopu , s odčítacím softwarom; Technické vlastnosti: priamy fluorescenčný mikroskop s malým zväčšením, s rýchlym automatickým zaostrovaním a softvérom na meranie počtu buniek, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: LED optika, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: CCD technológie na fotografovanie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: detekcia subklinickej a klinickej mastitídy, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 3. Automatický kryostop CryoStar I bez tlačiarne, Hodnota / charakteristika: automatický kryoskop; Technické vlastnosti: automatické stanovenie teploty tuhnutia mlieka, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: referenčná metóda podľa ISO/DIS 5764, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: programovanie so záznamom údajov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: automatická kalibrácia, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: všetky nastavenia a kalibrácie zaznamenané a uložené do pamäti., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: obsah dodávky bez príslušenstva, Hodnota / charakteristika: prístroj, sieťový kábel, 500ml chladiacej kvapaliny, 250ml kalibračný roztok A, 250ml kalibračný roztok B, 50ks cryo skúmaviek, stojan na 27 ks cryo skúmaviek

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. analyzátor mlieka -  Milk analyser Lactoscan MCC W V3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: tuk - merací rozsah, Jednotka: %, Minimum: 0,01, Maximum: 25, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: tuk - presnosť merania, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ± 0,06; Technické vlastnosti: tps (SNF) - merací rozsah, Jednotka: %, Minimum: 3, Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: tps (SNF) - presnosť merania, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ± 0,15; Technické vlastnosti: bielkovina - merací rozsah, Jednotka: %, Minimum: 2, Maximum: 15, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: bielkovina - presnosť merania, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ± 0,15; Technické vlastnosti: hustota - merací rozsah, Jednotka: kg/m3, Minimum: 1000, Maximum: 1160, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: hustota -presnosť merania, Jednotka: kg/m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ± 0,3; Technické vlastnosti: laktóza - merací rozsah, Jednotka: %, Minimum: 0,01, Maximum: 20, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: laktóza - presnosť merania, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ± 0,2; Technické vlastnosti: pridaná voda - merací rozsah, Jednotka: %, Minimum: 0, Maximum: 70, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: pridaná voda -  presnosť merania, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ± 3; Technické vlastnosti: teplota vzorky -  merací rozsah, Jednotka: °C, Minimum: 5, Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: teplota vzorky - - presnosť merania, Jednotka: °C, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: ± 1; Technické vlastnosti: počet zabudovaných kalibrácii, Jednotka: počet, Minimum: 3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: spotreba energie, Jednotka: W, Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: príslušenstvo  - Acidic cleaning powder Lactoweekly / Kyslý čistiaci prostriedok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: príslušenstvo - Alkaline cleaning powder Lactodaily / Alkalický čistiaci prostriedok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2. analyzátor mlieka - Milk analyser Lactoscan SCC, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: čas analýzy, Jednotka: sekundy, Minimum: , Maximum: 60, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: merací rozsah, Jednotka: SB/ml, Minimum: 10 000, Maximum: 10 000 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: spotreba energie, Jednotka: W, Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: príslušenstvo - Lactoscan SCC kit x 4 - Kit pre 400 testov obsahujúci 100 x Lactochip a 400 vialiek s farbiacim činidlom, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: príslušenstvo - Vortex mixér, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: príslušenstvo -ovládacia bezdrôtová klávesnica a myš, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: príslušenstvo -automatická pipeta do 100ul, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3. automatický kryostop CryoStar I bez tlačiarne, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: počet analýz vzoriek v závislosti na nastavení rýchlosti, Jednotka: ks/hod., Minimum: , Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: objem vzorky, Jednotka: ml, Minimum: 2,0, Maximum: 2,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: príslušenstvo - vzorkovacia pipeta(nastaviteľný objem 1,0ml a 5,0ml), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: príslušenstvo - špička k vzorkovacej pipete, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: príslušenstvo - termotlačiareň, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. 2 9 500,00 20% EUR 17. Január 2018 154096

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×